دفاع پایان نامه خانم آسیه نوراللهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط تحت عنوان: بررسی تجزیه بیولوژیکی پلی اتیلن با دانسیته پایین و بالا توسط میکروارگانیسم های بومی جدا شده از محل دفن پسماندهای شهر یزد درتاریخ 97/06/26ساعت11:30به استاد راهنمایی دکتر مهدی مختاری و دکتر سمانه صدیقی به انجام رسید.