کارگاه طراحی آزمایش با حضور مهندس حاتمی و مهندس دولت آبادی  به عنوان مدرس و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی بهداشت محیط در تاریخ 22 و 23/8/97 در محل سایت ارشد دانشکده بهداشت برگزار گردید. این کارگاه که با استقبال گسترده دانشجویان روبرو شد از ساعت 8 الی 13 ظهر ادامه داشت.