کارگاه طراحی آزمایش با حضور مهندس حاتمی و مهندس دولت آبادی به عنوان مدرس و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت پسماند و مهندسی بهداشت محیط در تاریخ 22 و 23/8/97 در محل سایت ارشد دانشکده بهداشت برگزار گردید. این کارگاه که با استقبال گسترده دانشجویان روبرو شد از ساعت 8 الی 13 ظهر ادامه داشت.

 
 
 
 
 

NO VALID TEMPLATE SELECTED