انتشارات آوای قلم ناشر تخصصی محیط زیست و بهداشت به منظور کاهش چشمگیر قیمت کتاب­ها  (تا 50 درصد) و حفاظت از محیط زیست از طریق حذف مصرف کاغذ و سایر مواد شیمیایی مصرفی، تعداد قابل توجهی از کتاب های خود را به صورت کتاب الکترونیک در سایت www.avapublisher.com در اختیار شما عزیزان قرار داده است.