مرحله استانی سومین دوره مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی روز 21.9.97 به همت سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و شورای فعالیت های فرهنگی دانشگاه­های یزد برگزار شد و آقای حاتمی دانشجوی دکتری بهداشت محیط توانست با دفاع از عنوان پایان نامه خود، رتبه دوم استان یزد را کسب نموده و به مرحله کشوری راه پیدا کند. این موفقیت را به جناب آقای حاتمی تبریک گفته و برای ایشان در مرحله کشوری آرزوی موفقیت می­نماییم.