جلسه بررسی مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی بهداشت محیط با حضور دکتر مختاری مدیر محترم گروه، خانم بابایی کارشناس گروه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تاریخ 25/9/ 97 در دانشکده بهداشت برگزار گردید. دکتر مختاری درابتدای جلسه با تصریح وجود برخی مشکلات سخت افزاری ، گروه مهندسی بهداشت محیط یزد را جز یکی از شاخص ترین گروه ها در کشور معرفی نمود و خواستار این شد که دانشجویان مشکلات خود را به صورت شفاف یبان نمایند. در ادامه دانشجویان با توضیح مشکلات موجود خواستار پیگیری مدیر محترم گروه جهت رفع کامل این نواقص گردیدند. در پایان مقرر شد جلسات مشترک دانشجویان و مدیر گروه در هر ترم به صورت پیوسته برگزار گردد.