بدینوسیله موفیقت دانشجویان دکتری بهداشت محیط جناب آقایان هادی اسلامی، رضا علی فلاح زاده و سرکار خانم مریم دولت آبادی در کسب جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان را تبریک و تهینیت عرض نموده و برای این عزیزان آرزوی موفقیت روز افزون را داریم.