به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه می رساند که کارگاه یک روزه ی "آلودگی هوا: انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها" با سخنرانی آقایان دکتر یونسیان و دکتر حسنوند اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  در تاریخ 27/11/97 از ساعت 17 8 در اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزار می گردد. لازم به ذکر است که حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در این جلسه الزامی می باشد.