سمینار علمی "آلودگی هوا: انجام مطالعات اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها" با حضور دکتر یونسیان و دکتر حسنوند از دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه برگزار شد.