در مراسم اختتامیه سومین همایش بین المللی بهداشت محیط مقالات برتر در دو بخش پوستر و سخنرانی معرفی شدند. در قسمت پوستر مقاله خانم معصومه خط بصره دانشجوی دکتری بهداشت محیط یزد با عنوان" تولید ورمی کمپوست از زائدات شور کنجد و تاثیر شوری بر رشد کرم ها" موفق شد رتبه اول پوستر در محور مدیریت پسماند را کسب نماید. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم.