جلسه انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن علمی بهداشت محیط ایران ( شعبه یزد) با حضور مدیر گروه، خانم جعفری نماینده EDC دانشکده و خانم مهندس بابایی در تاریخ 14/12/1397 در دانشکده بهداشت برگزار گردید.  در ابتدای این جلسه که با حضور گسترده دانشجویان این رشته همراه بود، دکتر مختاری از حضور دانشجویان تشکر و اعم وظایف دبیر و اعضای انجمن علمی را یادآور شد. همچنین پروانه کردیزدی عضو سابق انجمن گزارش عملکرد یکساله خود و اعضا را ارائه نمود.

در ادامه با انجام رای ­گیری افراد زیر به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند:

 محمد مهرعلیان

معصومه خط بصره

مریم غلامی

مریم دولت آبادی

سلیمه رضایی نیا

 همچنین خانم ها معصومه باقری، آرزو رضایی و مهرناز حسین زهی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

گروه مهندسی بهداشت محیط ضمن تبریک به اعضای جدید انجمن برای این عزیزان آروزی موفقیت می نماید و از همه دانشجویان تقاضا دارد که انجمن دانشجویی بهداشت محیط را یاری نمایند.