ساعت کار مخزن و بخش امانت:

شنبه تا چهارشنبه: 7 صبح تا 14 بعد از ظهر

پنجشنبه ها: 7 صبح تا 13 بعد از ظهر

ساعت کار سالن مطالعه ها:

شنبه تا پنجشنبه: 7 صبح لغایت 12 شب