بیانیه 10 بندی مرکز بهداشت شهرستان یزد در خصوص پیشگیری از ابتلا به بیماریهای حاد تنفسی واسهالی در بازگشت حجاج

 

همزمان با برنامه های بزرگداشت هفته دولت در استان و شهادت ظالمانه شهیدان رجایی و باهنر پایگاه سلامت حاشیه استقلال مزین به نام شهید مدافع حرم شهید محسن حججی

بهداشت دهان و دندان

بهداشت مدارس

مبارزه با بیماری ها

بهداشت خانواده

بهداشت حرفه ای

بهداشت محیط

ریاست

آموزش سلامت

تغذیه

مرکز آموزش بهورزی

آزمایشگاه

گسترش شبکه ها

آمار

فناوری اطلاعات و ارتباطات