اين بخش با هدف حفظ كرامت انساني، رعايت اخلاق حرفه اي  و ارتقاء مستمر كيفيت با استفاده از روشهاي علمي و به روز دنيا جهت درمان بيماران و بازگشت به زنگي آنها تلاش مي كند. هم اكنون با ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي قلب و عروق به بيماران مراجعه كننده از سراسر كشور به ويژه شرق و جنوب شرق      خدمت رساني مي نمايد مانيز سعي داريم با بهره گيري از امكانات و فناوريهاي روز دنيا به عنوان مركز نمونه در ارايه خدمات پيشگيري، درماني در زمينه بيماري هاي قلب و عروق باشيم.

اين بخش در طبقه دوم بيمارستان افشار واقع شده است كه با داشتن پزشكان مجرب متخصص و فوق تخصص قلب و عروق اطفال و بزرگسال و الكتروفيزيولوژي بصورت درماني و آموزشي فعال مي باشد. بيماري هاي تحت درمان در اين واحد شامل آنژين قلبي ،انفاركتوس حاد ميوكارد، انواع بلوك هاي قلبي، ادم ريه، آمبولي ريه، نارسايي قلبي مي باشد و همچنين بيماران بعد از آنژيوگرافي ، آنژيوپلاستي، الكترو فيزيولوژي و  تعبيه پيس ميكر جهت مراقبت و كنترل آريتمي به اين بخش منتقل مي شوند.

شرح وظايف مسئول فني:  
1- نوشتن برنامه ماهيانه پزشكان
2- نظارت بر امور بخش و پيگيري مشكلات با همكاري سرپرستار
شرح وظايف سرپرستار: اداره كاركنان پرستاري، تجهيزات و ارايه خدمات پرستاري به شرح ذيل مي باشد:
1-     تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان
2-     برنامه ريزي جهت استانداردهاي مراقبتي
3-     برنامه ريزي جهت ارتقا كيفيت خدمات ارايه شده توسط كادر تحت سرپرستي
4-     پيش بيني نياز هاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن
5-     برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري
6-     تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف
7-     تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت ( تقسيم كار)
شرح وظايف كاركنان:
1-    جلب اعتماد بيمار
2-    انجام اقدامات مراقبتي براساس استاندارهاي خدمات پرستاري و ثبت و پيگيري آن
3-    مشاركت و همكاري با پزشك در انجام معاينات و نظارت بر فعاليتهاي تيم پيراپزشكي
4-    ارايه اقدامات پرستاري و ارايه گزارشات مربوطه
5-    آشنايي با انواع بيماريهاي قلب و عروق ، جراحي عروق و مراقبتهاي مربوط به آنها

مسئول  بخش (واحد) و سرپرستار:
آقاي دكتر محمود امامي، خانم فائضه دهقان بنادكي
پزشكان بخش:
متخصصين قلب و عروق :
 دكتر محمود صدر، دكتر منصور رفيعي، دكتر عباس انديشمند(فلوشيپ اينترونشنال)، دكتر فرشته ضيايي (فلوشيپ اينترونشنال)، دكتر حميدرضا وارسته روان(فلوشيپ اينترونشنال)، دكتر حسين نوق(فلوشيپ اينترونشنال) دكتر محمد حسين سلطاني فلوشيپ نارسايي قلب  ، دكتر سيد مصطفي سيد حسيني(فلوشيپ الكتروفيزيولوژيست)
فوق تخصص قلب و عروق :
دكتر محمود امامي، فلوشيپ اينترونشن دكتر علي پدر زاده دكتر محمد وحيد جرئت(فلوشيپ اينترونشنال فلوشيپ نارسايي و الكتروفيزيولوژيست)، دكتر مصطفي بهجتي، دكتر محمدرضا عليپور، دكتر ناصر حسين سرتيپ زاده

بخش سی سی یو بهپور بیمارستان افشار یزد
بخش سی سی یو بهپور بیمارستان افشار یزد
بخش سی سی یو بهپور بیمارستان افشار یزد
بخش سی سی یو بهپور بیمارستان افشار یزد