شورای پژوهشی دانشکده: 

 

امور پژوهشی دانشکده بهداشت با تأسیس دانشکده از سال 68 فعالیت های خود را با هدف بسط و گسترش  روحیه فرهنگ تحقیق و پژوهش، اجرای تحقیقات و ارائه نتایج و ایجاد زمینه های مناسب جهت امر پژوهش آغاز نموده و در این راستا جلسات شورای پژوهشی دانشکده بطور مرتب و طبق برنامه زمان بندی سالانه که اعضا شورا  از آن اطلاع دارند تشکیل و در مورد طرح های ارسالی به شورا تصمیم گیری می شود.دستور کار هر جلسه به طور متوسط 3 طرح تحقیقاتی می باشد که رسمی شدن جلسات منوط به حضور نصف به اضافه 1 اعضای شورا می باشد.

 

اسامی اعضاء شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1

دکتر محمد حسن احرامپوش

ehrampoush[at]ssu.ac.ir

2

دکتر مهدی مختاری

 mokhtari[at]ssu.ac.ir

3

دکتر حسن مظفری

mozaffari[at]ssu.ac.ir

4

دکتر سید سعید مظلومی

mazloomy[at]ssu.ac.ir

5

دکتر عباسعلی دهقانی تفتی

aadtafti[at]ssu.ac.ir

6

دکتر حسین فلاح زاده

drfallahzadeh[at]ssu.ac.ir

7

دکتر محمود وکیلی

vakilim52[at]yahoo.com

8

دکتر بهادر حاجی محمدی

hajimohammadi.b[at]ssu.ac.ir

9

دکتر آزاده نجارزاده

  azadnajarzadeh[at]ssu.ac.ir

10

دکتر محمد رنجبر

 m.ranjbar[at]ssu.ac.ir

11

دکتر علی دهقانی

adehghani42[at]ssu.ac.ir

12

دکتر میلاد شفیعی

           Milad.shafii[at]ssu.ac.ir

13

دکتر مهدیه نماینده

         Drnamayandeh[at]gmail.com

ایمیل شورای پژوهشی دانشکده: Researchfh@ssu.ac.ir