کارگاههای پژوهشی

  1- کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط ( زمان : اول ترم سوم کارشناسی ناپیوسته )

 2- کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای( زمان : اول ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته )

 3- همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دربرگزاری مستمر کارگاههای روش تحقیق ، مقاله نویسی ، spss ویژه دانشجویان علاقه مند به امر پژوهش

*کارگاه اخلاق حرفه ای

کارگاه اخلاق حرفه ای با سخنرانی جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین تابعی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو محترم هیات برد اخلاق پزشکی در روز دوشنبه مورخ 95/02/20از ساعت 8 الی 12 در محل اتاق شورای دانشکده بهداشت توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار گردید. از اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی جهت شرکت در کارگاه مذکور دعوت به عمل می آید.

تصاویر - برنامه

*کارگاه اخلاق نشر

کارگاه اخلاق در نشر با سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود میرزایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 از ساعت 8 الی 11:30 در محل اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزار می گردد. از اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی جهت شرکت در کارگاه مذکور دعوت به عمل می آید.

تصاویر- برنامه