گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

حضرت فاطمه(س) می فرمایند:خداوند امر به معروف را برای حفظ مصالح عمومی جامعه قرار داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط

ارتباط با ما

اخبار گروه

امور پژوهشی

امور آموزشی

اعضای گروه

معرفی