مشاوره و راهنمايي

انسان برای داشتن زندگی موفق، نیازمند برخورداری از آرامش، سلامت، کارآمدی در ابعاد زیستی- روانی و اجتماعی است. ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجویی به دلیل تغییرات عمده ای که در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و ... بوجود می‌آورد اغلب چالش برانگیز بوده ومعمولاً تنش آوراست و می‌تواند مشکلات عدیده روانی، اجتماعی، تحصیلی و جسمانی و حتی بحرانهایی را برای دانشجویان در پی داشته باشد.

 توجه به بهداشت روان، این روزها یکی ازمهمترین دغدغه های مسئولین دانشگاهی بوده و چه بسا برطرف نمودن این مشکلات در اغلب موارد به تنهایی امکان پذیر نبوده و راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان نیزمعمولاً کمتراثربخش است. گاها دیده می شود که دانشجویان بویژه در سالهای اول ورود به دانشگاه به روشهایی روی می آورند که از پشتوانه منطقی برخوردار نبوده و فاقد دورنمای روشن و امید بخش است لذا اگر دریافت این کمک ها بشکل تخصصی و مدون صورت گیرد، کنترل بهتر و سریعترمشکل را با احتمال خطای کمتری میسّرمی سازد. براین اساس دفترمشاوره و راهنمائی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با توکل به حضرت حق و با هدف کلی رفع موانع رشدی و کمک به تعالی دانشجویان، ازطریق پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی دانشجویان فعالیت می نماید.

 دفترمشاوره دانشجوئی سعی بر این  دارد  در روند حل مشکلات احتمالی دانشجویان تسهیل بخشیده و روشهای کارائی در اختیار آنان قرار دهد تا با بکارگیری آنها، دانشجویان بتوانند با اضطراب های اجتماعی مقابله کنند و الگوهای فکری منفی را که تضعيف كننده اند، تغییر دهند و در زمینه های درسی نیز با ارائه برنامه های مدون درسی، موفقیت دانشجویان را بهبود بخشد

مرکز مشاوره پردیس بین الملل با حضور کارشناس مشاوره سرکار خانم عسکریان، در روزهای شنبه و سه شنبه جهت ارایه خدمات مشاوره ای دایر می باشد..