تدوین برنامه عملياتي ساليانه كودكان
تنظيم و برگزاری كارگاه هاي آموزشي برنامه كودك سالم ، مانا و ترویج تغذیه با شیر مادرجهت پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

هماهنگی و برگزاری کارگاههای آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت پرسنل بیمارستانهای دوستدار کودک
 
نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي و بازدید کلیه مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت  در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌ مانا) و تکمیل چک لیست کودکان

پیگیری محاسبه شاخصهاي بهداشتي برنامه كودكان و اتخاذ مداخلات لازم در این زمینه و ارسال به مراکز بهداشتی 
آموزش به پرسنل محيطي ـ رابطين بهداشتی ادارات ـ پرسنل جدید الورود ـ دانشجويان – دانش آموزان – بسیجیان وکمیته امداد
 
و مداخله لازم در جهت رفع مشکلات  هماهنگي وتشکیل  كميته هاي ترویج تغذیه با  شيرمادرو مانا 
بازديدفصلی ازکلیه  بيمارستانهاي دوستدار كودك و تکمیل چک لیست مربوطه
استخراج اسامی کودکان زیر 5 سال کم وزن و کودکان 6 ماهه مراجعه کننده تغذیه انحصاری با شیر مادرمراکز شهری و روستایی به صورت دوره ای و ارسال یه سایت کودکان  
،بیمارستانهای دوستدار کودک و مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی نظارت برنحوه عملکرد مراكز مشاوره شيردهي
به  واجدین شرایط و حمایت از مادران شیر ده  تشکیل کمیسیون  تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن 
 CHS
ورود اطلاعات مربوط به كودك سالم ، مانا و شیر مصنوعی در نرم افزار 
و هفته جهانی کودک  برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني ترويج تغذيه با شيرمادر
 
هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته مذكور
برآورد شیر مصنوعی جهت مراکز روستایی و کنترل بر توزیع آن

 برآورد تجهیزات کودک سالم ومانا جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای ، کلینیک ها وخانه های بهداشت 

برآورد و درخواست کوپن شیر مصنوعی جهت مراکز شهری و ارسال کلیه اطلاعات گیرندگان کوپن به معاونت غذا و داروجهت  تحویل کوپن

جمع آوری مستندات کارگاههای برگزار شده وجهت صدور گواهی جهت

بررسی  ارزیابی و صدور پاس شیر جهت کارمندان واجد شرایط کلیه ادارت

 تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتي

 

Initiates file downloadمشاوره تغذیه با شیر مادر

Initiates file downloadراهنمایی تغذیه تکمیلی

Initiates file downloadراهنمایی مادران شاغل

Initiates file downloadوضعیت شیر دهی

Initiates file downloadمزاياي شير مادر

 

ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه غیر پزشک)

ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه پزشک)

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم کمتر از هشت سال (ویژه پزشک)

راهنمای بوکلت چارت (ویژه پزشک)

ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک بیمار 2 ماهه تا 5 ساله

مراقبتها

مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیر پزشک)

مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (ویژه غیر پزشک)

مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه پزشک)

تمرین (چارت درصد سوختگی ) پزشک

تمرین (چارت درصد سوختگی ) غیر پزشک

فرم ثبت بیماری (غیر پزشک)

فرم ثبت بیماری

Initiates file downloadفرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

راهنمای ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه غیر پزشک)

راهنمای ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک در معرض خطر (ویژه پزشک)

راهنمای بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم کمتر از هشت سال (ویژه غیر پزشک)

دستورالعمل تکمیل فرم ثبت مراقبت کودک سالم در پرونده خانوار

دستورالعمل كشوري" شروع تغذيه با شير مادردرساعت اول زندگي"

اهمیت سوختگی در کودکان زیر پنج سال

مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر

بنر سیرتکاملی کودکان

بنر زمان مراقبت کودکان