رسالت و اهداف
دانشکده پزشکی شهید صدوقی یزد با گزینش و جذب اعضای هیات علمی و با بکارگیری اساتید مجرب و متعهد به مسائل آموزشی فارغ تحصیلانی را تربیت می نماید که توانائی تشخیص و درمان بیماریها را دا شته وآگاه به مسائل جامعه و حس مردم دوستی و وجدان کاری باشد.در این راستا دانشکده با فراهم آوردن فضای فیزیکی به همراه امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت آموزش و تحقیق شرایط لازم جهت پیشبرد اهداف آموزشی را فراهم آورده است.

ارزشهای حاکم بر دوره
آموزش با تکیه بر اصول ارزشهای اسلامی
حفظ شآن و مقام اعضائ هیات علمی
مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در راستای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشکده
افزایش انگیزه اعضاء هیات علمی جهت تمام وقت شدن و تمام وقت ماندن

اهداف کلان برنامه آموزشي
ایجاد انگیزه در جهت کسب آموزشهای تکمیلی در خصوص اعضاء هیات علمی
 
بر قراری تفاهم و هماهنگی در سطوح مختلف اجرائی و آموزشی
 
کشف و رشد استعدادهای بالقوه فردی و ایجاد زمینه در جهت تعالی آن
شکوفا نمودن خلاقیت های عملی و آموزشی در سطوح مختلف
ایجاد روحیه مشارکت در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان و دخالت دادن آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزی
نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی
ارزشیابی و تحلیل امتحانات
ارتقاء جايگاه دانشكده پزشكي در ارزيابي دانشكده هاي پزشكي ايران وجهان 

اهداف کلان برنامه پژوهشی
جمع آوری فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیات علمی
تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی
سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در محیط های آموزشی و دانشگاهی
هدفمند کردن تحقیقات آموزشی و پژوهشی
کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهشهای آموزشی
افزايش انجام طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در جهت حل مشكلات جامعه

اهداف کلان برنامه خدمات
ایجاد همکاری با مراکز بهداشت برای تلاش ارتقاء سلامت و جلوگیری از بیماریها
الویت دادن به درمان بیماریهای بومی و منطقه ای
طراحی و انجام پایش و کنترل پیشرفت برنامه های آموزشی،بهداشتی و درمانی
ارئه خدمات با تکیه بر احترام فردی و هماهنگی بین بخشی دربین جامعه ذینفع

Initiates file downloadبرای مشاهده برنامه استراتژیک دانشکده اینجا کلیک کنید