با رعایت بیشتر بهداشت به سلامت خود و دیگران کمک کنیم

مراکز تهیه و توزیع شامل

كليه كارخانه ها و كارگاه ها مانند: کارخانجات و کارگاه های فرآورده های لبنی، شیرینی پزی، سوهان پزی، نبات ریزی، بستنی سازی، خشکبار و...

سردخانه های صنفی

انبارهای بزرگ مواد غذایی

مراکز کرایه ظروف

مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی مانند: آشپزخانه، قنادی، رستوران، تالار پذیرایی، آبمیوه و بستنی، اغذیه، پیتزا، کبابی، جگرکی، چایخانه، میوه و سبزی، مواد پروتئینی، ماهی، مرغ، گوشت، سوپر مارکت، عطاری، لبنیاتی، نانوایی و...

بهداشت رستوران

بهداشت در قنادی

بهداشت در نانوایی

بهداشت در غذاخوری و بوفه

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه شیرینی و آبمیوه و بستنی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه ترشیجات و عصاره گیری

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه فراورده های لبنی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از چایخانه

Initiates file downloadچک لیست خوداظهاری بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از قهوه خانه

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از آشپزخانه مرکزی و غذای بیرون بر

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از کارگاه تولید شیرینی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه خشکبار

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و فرآوری لبنی سنتی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز کرایه ظروف مواد غذایی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه میوه و تره بار

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه نان فانتزی و شیرمال

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از نان سنتی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه محصولات پروتئینی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از رستوران ، چلوکبابی ، سلف سرویس

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز سبزی خوردکنی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز اغذیه فروشی و جگرکی و کبابی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از انبار و سردخانه موادغذایی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز شیرینی فروشی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز خوابار ، عمده فروشی ، سوپرمارکت و زنجیره ای

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تالار پذیرایی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید ترشیجات و عصاره گیری

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از واحدهای سیار عرضه مواد غذایی

Initiates file downloadچک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه یخ