دکتر قاسمی

نام و نام خانوادگی : نسرین قاسمی

پست سازمانی: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی

آخرین مدرک تحصیلی Ph.D,MD :بیولوژی مولکولی

رتبه دانشگاهی: دانشیار

پست الکترونیک:n479g@yahoo.co.uk     

شماره تماس: 03518367501

وظایف و مسئولیتها:

ایجاد نظم و انظباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ،اساتید ، کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ،پژوهشی، اداری ، مالی و فرهنگی دانشکده

برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب   

هماهنگی با معاونت محترم آموزشی جهت مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و واحد                                                       

ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظپیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس واحد

رسیدگی به برنامه های آموزشی و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه 

بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید و دوره های جدید تحصیلات تکمیلی مصوب متناسب با نیاز  

برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط

همکاری و هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص برگزاری آزمون های متمرکز سراسری از جمله علوم پایه، پیش کارورزی

تشکیل شورای آموزشی واحد شرکت در شورای آموزشی دانشگاه و ارجاع مواردکمیسیون بررسی موارد خاص و پزشکی دانشگاه

تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات واحد  

برنامه ريزی و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات

برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در داخل و ساير واحدهای بين الملل  

اعلام فارغ التحصيلی به دانشگاه بررسی پرونده دانش آموختگان در مقاطع دکتری تخصصی، دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و کاردانی رشته های تحصیلی که در این دانشگاه موجود می باشد. پاسخ به هرگونه مکاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشوربراساس مقررات آموزشی

بررسی کیفیت آموزشی وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف و اعلام نتیجه ارزیابی ها جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارائه آن به شورای دانشگاه  

بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیأت علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای واحد

نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه

 

03538367501

 

 

یزد- کیلومتر 5 جاده اختصاصی فهرج- خویدک- پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد