معرفی گروه

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، از گروههای علوم پایه پزشکی است که بصورت رسمی درسال 1385 تشکیل شد و در دانشکده پزشکی واقع در پردیس دانشگاه مستقر است و به ارائه خدمات آموزشی و انجام فعالیتهای پژوهشی می پردازد . عمده فعالیت گروه شامل: آموزش به دانشجویان در زمینه دروس انگل شناسی، قارچ شناسی و حشره شناسی پزشکی رشته های پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، رشته های بهداشت و پیراپزشکی و دانشجویان ارشد انگل شناسی ، میکروب شناسی ، ایمنی شناسی و دستیاران آسیب شناسی در حیطه های نظری، عملی، کارآموزی و کارورزی است . در همین زمینه بارها در امتحانات علوم پایه پزشکی کشوری رتبه های ممتازی کسب شده است. ( کسب رتبه های اول و ممتاز در امتحانات علوم پایه پزشکی کشور، قبولی دانشجویان این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و...)
تدریس و برگزاری کارورزی و کارآموزی انگل شناسی، قارچ شناسی کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی، برگزاری کنفرانس های علمی، ژورنال کلاب، سمینار و کلاسهای بازآموزی.

دوره تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد انگل شناسی برای گروه در سال 1391 در شورای گسترش وزارت متبوع مصوب گردید  و اولین دوره پذیرش دانشجوی ارشد انگل شناسی با 4 دانشجو ، از مهرماه 1392 مشغول به تحصیل شده اند .

پژوهش با انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه بیماریهای انگلی، قارچی و حشرات رایج کشور ایران و درسطح استان. انجام طرح های تحقیقاتی بنیادی در زمینه توسعه دارو، روشهای تشخیصی و پیشگیری انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه های سلولی، مولکولی، کشت سلولی، این گروه دارای 7عضوهیئت علمی شامل 2نفر دانشیار، 2 استادیار و 1 مربی)، و همچنین دارای 1 کارشناس علوم آزمایشگاهی ، 1 کارشناس ارشد قارچ شناسی و 1 کارشناس علوم آزمایشگاهی پاره وقت طرح نیروی انسانی است .

کنفرانس یک روزه میکروبشناسی در تاریخ 3 بهمن 1397