نام و نام خانوادگی:دکتر محمدرضا وفائی نسب

مدرک تحصیلی:متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

رتبه علمی:استادیار

محل خدمت:حوزه ستادی دانشگاه

·        پیش بینی و برنامه ریزی بودجه دانشگاه و مبادله تفاهم نامه بودجه ای با واحده نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري ، عمراني و اختصاصي

·        بررسی مستمر تشکیلات تفضیلی دانشگاه و اصلاح ساختار با در نظر گرفتن نیاز و توسعه و گسترش فعالیت­های واحدها

·        نظارت و کنترل روند درآمد های وصولی و هزینه ها در راستای ارتقاء بهره وری سیستم

·        نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها ، اسناد و گزارشهاي مالي

·        سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارکنان با توجه به اهداف عالیه وزارت متبوع

·        برنامه ریزی و نظارت بر روند جذب وانتقال نیروها با توجه به روند خروجی نیروی انسانی و ایجاد واحدهای جدید یا گسترش واحدها در دانشگاه

·        ابلاغ قوانين ، مصوبات و آئين نامه ها

·        مطالعه ، برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

·        نظارت و کنترل برعملکرد واحدها درخصوص تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات

·        برنامه ریزی و نظارت دقيق بر فرآیند كليه خريدهاي داخلي و خارجي

·        برنامه ریزی برگزاری مناقصات و نظارت بر انعقاد قرارداد با شرکت های برنده با رعایت قوانین

·        برنامه ریزی درخصوص امور رفاهی کارکنان

·        همکاری و تعامل با سازمان های اجرایی و نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و...

·        برنامه ریزی درخصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظارت و پایش عملکرد واحدها

·        تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات اداري و مالي با توجه به سياست های ابلاغی

·        اجرای مصوبات ابلاغی از طریق هیأت امناء و شورای دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه

·        برنامه ریزی و نظارت درخصوص ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:بهنام نافعی یزدی

مدرک تحصیلی:کارشناس پژوهشگری در علوم اجتماعی                                       

عنوان پست:مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع

                                                                                                                                                 

شرح وظایف :

تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می  شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.

تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه مربوطه و ارایه آن به سرپرست

آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به اشخاص و موسسات ذی ربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها

انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها٬اوراق٬نامه ها٬گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص

دریافت نامه ها٬پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت وثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه