به سایت گروه فیزیولوژی خوش آمدید

 

 

 

 موقعيت گروه:


گروه فيزيولوژي به مساحت حدود 300 متر مربع  در طبقه همكف در  ابتداي ورودي دانشكده پزشكي در محل پرديس دانشگاه واقع شده است و شامل مجموعه هايي بشرح زير مي باشد:

آزمايشگاه عمومي به مساحت حدود 90 متر مربع 
آزمايشگاه تخصصي سلول هاي بنيادي
آزمايشگاه تخصصي رفتار
آزمايشگاه تخصصي قلب و عروق
آزمايشگاه تخصصي بافت ايزوله
آزمايشگاه تخصصي صرع و تشنج
آزمايشگاه تخصصي الكتروفيزيولوژي
دفاتر اعضاء هيئت علمي گروه
دفاتر كارشناسان گروه

تجهيزات و خدمات :

1- 4 دستگاه رايانه با ملزومات همراه و با دسترسی تمام وقت به خدمات
 اينترنت

2- وسايل آزمايشگاه دانشجويی شامل فيزيوگراف ،کيموگراف، استيمولاتور،
 حمام بافت، مبدلهای سنجش فشار خون و بررسی  فعاليت انقباضی عضلات
 اسکلتی و صاف ،  دستگاه ثبت  الکتروکارديوگرام ، دستگاه اسپيرومتر و وسايل

 مربوط به آزمايشات خون شناسی

3- فيزيوگراف های 2 و 4 کاناله همراه با کوپلرهای ويژه ثبت الکتروکارديوگرام،
الکتروآنسفالوگرام و الکتروميوگرام و نيز مبدلهای
 سنجش فشار خون در
حيوان آزمايشگاهی و بررسی
  فعاليت انقباضی عضلات اسکلتی و صاف، 
دستگاه پرفيوژن قلب، ونتيلاتور حيوانی دستگاه ساخت ميکروپيپت،
 اوسيلوسکوپ، استرئوتاکس و دستگاههایMorris water maze , power lab  
،
shuttle box، tail flick، rota rod  جهت انجام طرح های تحقيقاتی