به سایت گروه عمومی دانشکده پزشکی خوش آمدید

این گروه از دو بخش زبان انگلیسی و روان شناسی بالینی تشکیل شده است

 

فعالیتهای گروه شامل:

1)    آموزش دانشجویان دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری.

2)    تهیه، اجرا و راهنمائی طرحهای پژوهشی و تالیف و ترجمه کتب علمی.

3)    ارائه خدمات درمانی و مشاوره در زمینه اختلالات روانی و رفتاری به دانشجویان دانشگاه.

4)    برگزاری کلاسها و دوره های آموزش زبان انگلیسی جهت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه .

5)    همکاری با سایر گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی.