سلامتی رمز موفقیت مومن است

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان یزد

 

 

 

برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است . در اصول 3 ، 39 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم و احکام دین مبین اسلام ، بر ضرورت تامین بهداشت و درمان به عنوان نیازهای اساسی مردم تاکید شده است

طراحان برنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی نظام یکی از هدفها و سیاستهای اساسی توسعه کشور را تامین خدمات بهداشتی درمانی قرار داده اند در این برنامه به تقدم بهداشت بر درمان تاکید شده است .

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در نظر دارد با ارتقای سلامت خانواده ، جوانان ، محیط کار و پیشگیری و مبارزه با بیماریها ی شایع واگیر و غیرواگیر و با بهره گیری از آموزش بهداشت عمومی ، تحقیقات کاربردی ، جلب مشارکت مردمی و هماهنگی های بین بخشی ، سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آحاد جامعه را از طریق دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و داروهای اساسی در راستای کسب رضایت مردم تامین نماید.

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه این افتخار را دارد که از سال 63 تاکنون با وجود پرسنل با تجربه و فعال  10 شهرستان تابعه استان را از نظر آموزش ، تدارکات و نظارت حمایت کند .استان یزد در حال حاضر با 29مرکز بهداشتی درمانی شهری ،35 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 15 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی ،6 مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی ، 9پایگاه بهداشتی ستاره دار ، 47پايگاه بهداشتي ضميمه ،  28پایگاه بهداشتی مستقل شهری و 170باب خانه بهداشت فعال و  7  باب تسهیلات زایمانی و 10 مرکز آموزش بهورزی ارائه خدمت می نماید.