ادرس کدپستی:

یزد-بلوارپروفسورحسابی-بلوار شهدای گمنام-پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد-دانشکده پزشکی-گروه ژنتیک پزشکی

 

کدپستی:8915173143

 

تلفن:38203410-035  داخلی 220-219

 

نمابر:38202632-035