منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ورودی بهمن 88

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

اکرم قندهاری

 

88

بررسی روایی و پایائی مقیاس رفتاری درد در بیماران با کاهش سطح هوشیاری ناشی از ضربه سر بستری در بخشهای مراقبت ویژه

2

زهرا نجاری

 

88

بررسی تأثیر طول مدت زمان تزریق زیرجلدی انوکساپارین سدیم بر شدت درد و کبودی محل تزریق در بیماران سندرم حاد کرونری بستری در ccu

3

محمود هوشیار

 

88

بررسی تاثیر کاهش ساعت کارپرستاران بخش ویژه بر تعهد سازمانی آنان

4

آمنه رحیمی

 

88

بررسی تدابیر چند بخشی بر بروز دلیریوم در بخشهای مراقبت ویژه قلبی

5

مرضیه بیات پور

 

88

بررسی مقایسه میزان درجه حرارت مری ،غشای تمپانیک ومقعد در کودکان تا 12 سال تحت جراحی قلب باز

6

طاهرهالسادات موسوی

88

بررسی عملکرد پرستاران شاغل در ICU بیمارستان های آموزشی شهر یزد و انطباق  آن با استاندارد

 

 

v     لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ورودی بهمن 89

 

 

ردیف

ارائه دهنده

 

ورودی

عناوین طرح

1

حبیب اله بابایی

89

 بررسی مقایسه وضعیت انعقادی وکفایت دیالیز در سه روش هپارینیزاسیون بیماران دیالیزی

2

فاطمه حیدری

89

بررسی تاثیر مکمل سین بیوتیک بر ازوتمی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

 

3

زهرا معینی

89

بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شیوه شناختی -رفتاری بر استرس ادراک شده در زنان  مبتلا به آنژین قلبی

4

مهدی اکبری

89

تدوین مدل ساختار یافته ثبت گزارش  پرستاری در بخش CCU

5

پوراندخت پورکرمانیان

89

بررسی تأثیر ملاقات هدایت شده خانواده بر سطح هوشیاری بیماران بستری در ICU

6

سمیه ضیغمیان

89

 بررسی مقایسه تأثیر کرم املا و کمپرس آب سرد بر درد ناشی از تزریق اناکساپرین در بیماران بستری در بخشهای ccu

7

راضیه زارع بزک آبادی

89

بررسی تأثیر گرم نمودن فعال بیمار پس از عمل بر میزان خونریزی و فاکتورهای انعقادی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بدون استفاده از  پمپ قلبی ریوی

8

حسین زارع زردینی

89

بررسی تأثیر رایحه درمانی بر میزان اضطراب بیماران قبل ز عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان افشار یزد در سال 1392.

 

v     لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ورودی بهمن90

fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/Parastari_Mamaie/takmili/payan_nameye_90.docx

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی/ بهمن

عنوان پایان نامه

1

لیلی فولادی 

90

بررسی تإثیر مراقبت خانواده محور بر رضایت خانواده بیماران بستری در بخش ویژه

2

خدیجه دهقان

90

مقایسه اثربخشی  عرق بهار نارنج و قرض اگزازپام براضطراب قبل از عمل بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر

3

سکینه دلاور

90

بررسی تإثیر بکارگیری مدل سینرژی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر

4

منیژه شهریارری

90

بررسی تإثیر پخش صدای افراد آشنا بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از خونریزی داخل مغزی بدنبال ضربه سر 

5

محمد هادی زحمتکش

90

بررسی تإثیر اسپیرومتری انگیزشی بر میزان اکسیژناسیون بعد از عمل کرونری بای پاس

6

رضا قادریان

90

مقایسه عوارض استفاده از سوند ساکشن و نلاتون درساکشن بیماران ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه

7

زهراعلی مندگاری

90

بررسی تإثیر حضور مشارکتی خانواده بیماران بر نگرش پرستارانبخش مراقبت ویژه

8

اکرم امرالهی

90

مقایسه تأثیر موسیقی درمانی و رایحه درمانی بر کیفیت خواب بیماران سوخته

9

زهرا فهیم رئوف

90

بررسی تإثیر چشم بند و گوش بند بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سکته قلبی در بخش ویژه قلبی

10

فخری  ترکی حبیب آبادی

90

بررسي تاثير مسواك زدن با آب مقطر بر بروز پنوموني ناشي از ونتيلاتور در بيماران بستري در بخش هاي مراقبتهاي ويژه

 

 

 

v     لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ورودی بهمن91

 

ردیف

ارائه دهنده

 

ورودی

عناوین طرح

28

مریم دادمهر

91

 

29

مهدی پورنظری

91

بررسی تاثیر برنامه طراحی شده ورزشی ایزومتریک بر شدت دردهای کرامپ عضلانی پا در بیماران تحت همودیالیز

30

فاطمه رحیقی یزدی

91

بررسي اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی برمیزان شادکامی پرستاران

31

فاطمه فروزان جهرمی

91

بررسی تأثیر مدت زمان هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب،ریتم قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش  مراقبت ویژه

32

خلیل رسولی مهرآبادی

91

بررسی تأثیر طول مدت استراحت مطلق و حفظ کیسه شن بر میزان بروزخونریزی و هماتوم پس از کاتتریزاسیون عروق کرونر در بیمارستان افشار یزد

33

فرزانه مظفری

91

مقایسه ی تاثیر تن آرامی و موسیقی درمانی بر میزان اضطراب قبل از آنژیوگرافی

34

سکینه پاریزی

91

بررسی تأثیر استنشاق اسانس نعناع بر تنش بیماران سکته قلبی دربخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستانهای سیرجان سال 1393

35

صدیقه شکری پور

91

بررسی تأثیر خود مراقبتی معنوی به شیوه گروهی بر امید به زندگی در  مبتلایان به بیماری عروق کرونر

36

سمانه سادات جوادی

91

بررسی تأثیر سرمای موضعی بر میزان بروزخونریزی و هماتوم محل خروج شیت بیماران تحت PCI

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ورودی بهمن 92

ردیف

ارائه دهنده

 

ورودی

عناوین طرح

38

علی اکبر رحیمیانفر

92

بررسی اثر سرما بر شدت درد ناشی از کشیدن لوله سینه ای  بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر

39

سمانه میرزایی

92

بررسی تأثیر کاربرد پماد emla ،اسپری لیدوکائین وکیسه یخ  بر درد ناشی از ورود سوزن های عروقی در بیماران همودیالیزی

40

نعیمه باغشاهی

92

بررسی اثربخشی  امید درمانی گروهی بر شادکامی بیماران همودیالیزی

41

جواد دهستانی اردکانی

92

بررسی تاثیر انحراف فکر بر اضطراب موقعیتی بیماران تحت همودیالیز

42

اکوان پایمرد

92

تاثیر ساکشن داخل تراشه با استفاده از دوسایز محتلف کاتتر ساکشن بر پارامترهای همودینامیک ، درد و خروج ترشحات بیماران بستری در بخشهای مراقبت های ویژه

43

محمد حسن ماندگاری بامکان

92

بررسی تائید کنترل فشار کاف لوله تراشه بردرد گلو ، خشونت صدا و سرفه در بیماران  جراحی قلب بیمارستان افشار یزد

44

عادل افتخاری

92

مقایسه کمپرس گرم و سرد بر شدت درد علایم سندرم پای بیقرار وکیفیت خواب بیماران همودیالیزی

45

ایزدپناه

92

بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش سنتی و آموزش الکترو نیک احیاء قلبی – ریوی پایه بر میزان و ماندگاری یا گیری درکارکنان آتش نشان

46

مهدی شفیع زاده

92

واکاوی رفتار خودمراقبتی ودریافت کنندگان پیوند کلیه و عوامل موثر بر آن مطابق با  مدل اعتقاد بهداشتی

 

 

 

عناوین پایان نامه های رشته پرستاری مراقبت های ویژه ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

عنوان پایان نامه

1

 

آزیتا منشی زاده

93

بررسی تاثیر برنامه آشناسازی چند جانبه بر صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار شاغل در بخش های ویژه

2

زهره پورصاحبی اردکانی

93

بررسی تاثیر مشارکت خانواده در برنامه بازتوانی قلبی بر کلاس عملکردی بیماران پس از آنزیوپلاستی عروق کرونر

3

عصمت صادقی فرد

93

بررسی اثر بخشی برنامه آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانشناختی پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های دانشگاهی شهر یزد در سال 1396

4

زهرا سادات کشمیری

93

بررسی تأثیر عملکرد پرستار رابط بر میزان اضطراب خانواده بیماران ترخیص شده ازبخش
مراقبت های ویژه

5

صدیقه ابراهیمی

93

بررسی تأثیر عملکرد پرستار رابط بر 6میزان بروز عوارض ناشی از سکته مغزی

6

مریم امیرپور حبیب آباد

93

بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر درد، خستگی و علائم حیاتی پس از جراحی ستون فقرات کمری در بیماران بستری در بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1395

7

سید علیرضا مدرسی یزدی

93

 

8

عمران بهجت زاده

93

بررسی اثر بخشی برنامه آموزش تاب آوری بر فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه بیمارستان دانشگاهی شهردهدشت درسال 1395

9

اطهره کلانتری سرچشمه

93

مقایسه تأثیر رویکردهای آموزش قبل از عمل توسط پرستار و همتا بر اضطراب زنان کاندید عمل پونکسیون تخمدان

 

 

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان 93

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

مریم دبیری فرد

93

مقایسه تاثیر ماساژدرمانی با روغن بادام شیرین و روغن کنجد بر میزان وزن گیری نوزادان نارس

2

سکینه یعقوبی

93

بررسی تاثیر تحریک بویایی با وانیل بر میزان حملات آپنه نوزادان مبتلا به آپنه نارسی

3

زهره کارجو

93

بررسی مقایسه ای اثر وضعیت جنینی با دست پرستار و دست شبیه سازی شده برشاخص های فیزیولوژیک درد در حین برقراری مسیر وریدی در نوزادان نارس بستری در بخش  مراقبت ویژه نوزادان

4

افسانه افخمی

93

مقایسه تأثیر شیر مادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خونگیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

5

سمانه تاتاری

93

بررسی تأثیر تغذیه بر حسب تقاضا بر زمان دستیابی به تغذیه کامل دهانی در نوزادان نارس

 

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 93

 

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

 

1

جوادتیموری اسفیجی

93

بررسی تأثیر برنامه بازتوانی قلبی فاز یک بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان مبتلاًبه
 بیماری های عروق کرونر

 

2

محمد باقر خانی

93

بررسی تأثیر بازی فکری بروضعیت سلامت روانی و شادکامی سالمندان مراجعه کننده به سرای سالمندان شهریزد

 

3

حلیمه خدادادیان زغماری

93

بررسی تأثیر اجرای برنامه بازتوانی قلبی بر میزان عزت نفس و خودکارآمدی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان چمران اصفهان

 

4

سعید نصری نصرآیادی

93

مقایسه ویژگی های روانسنجی مقیاسهای درد در سالمندان(RFPS و VDS و NRS

 

5

محمد امین پیش بین

93

بررسی تأثیرفشار برنقطه Pericardium6 ( P6) برمیزان تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران سالمند در سال 1395

 

6

امید حاتمی مجومرد

93

بررسی ویژگی های روانسنجی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس فعالیت فیزیکی سالمندان
(
ASE) در یزد

 

7

زهرا مقصودی

93

تأثیر مداخله متبنی برپذیرش و تعهد برمیزان خود مراقبتی، خود کارآمدی و پریشانی عاطفی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو شهرستان یزد

 

 

عناوین پایان نامه های رشته پرستاری مراقبت های ویژه ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

عنوان پایان نامه

1

الهام آخوندزاده

94

تأثير تنفس كنترل شده بر اضطراب و ترس بيماران كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان شهيد صدوقي يزد

2

بهروز پاک چشم

94

بررسی تاثیر استفاده از  چک لیست استاندارد بر وضعیت تحویل بالینی پرستاری و رضایت پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان افشار یزد

3

فاطمه پوراحمدیه اردکان

94

بررسی تاثیر اکسیژن درمانی براساس مانیتورینگ میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بر وضعیت خونرسانی بافت قلب در بیماران مبتلاً به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی

4

الهام رضائیان هفتادر

94

 

5

محمدرضا ستاوند

94

 

6

حمیده ستوده نیا کرانی

94

بررسی مقایسه ای اکسیژن تراپی با کانولای بینی و ماسک ونچوری، پس از خارج کردن لوله تراشه بر میزان اشباع اکسیژن و گازهای خون شریانی بیماران تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونر

7

فهیمه سهیلی

94

 

8

شهربانو قاسمیان

94

 

9

راضیه مظفر ترک آباد

94

 

10

یدالله موبری  فخرآباد

94

 

 

 

 

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان94

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

اکرم راعی عزآباد

94

بررسی تأثیر شب مصنوعی و وضعیت جنینی بر شاخصهای فیزیولوژیک (تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، درصد اشباع اکسیژن خون شریانی) در نوزادان نارس

2

عفت نوروزی اردکان

94

مقایسه تأثیر شست و شوی بدو تولد نوزاد و ماساژ بر بروز زردی فیزیولوژی در نوزادان

3

مرضیه واحدیان

94

 

 

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی94

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

مرضیه بختیاری

94

 

2

مریم زمانی زاده

94

 

3

صدیقه مختاری حسن آباد

94

بررسی تاثیر حمام گرم پا بر نوروپاتی و خستگی سالمندان مبتلا به دیابت

4

مرضیه مدرسی مرقی

94

بررسی تأثیر اجرای روش آرام سازی بنسون بر میزان درد بعد از عمل تعویض کامل مفصل زانو در سالمندان بستری در بیمارستان های منتخب شهر کاشان

5

مریم دهقانی تفتی  

94

 

 

 

 

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان95

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

اکرم باقری احمدآبادی

95

 

2

زهرا کارگر شورکی

95

 

3

سیده زهرا دهقان منشادی

95

بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از کلاه وکیسه ی پلی اتیلن در نوزادان نارس در حال انتقال درون بخشی بر میزان دمای بدن و اشباع اکسیژن شریانی

4

کبری مباشری زاده

95

 


 

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی95

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

اخترالسادات پایه دار اردکانی

95

 

2

فاطمه پورصباغیان بغدادآبادی

95

 

3

ناهیدالسادات حسینی الخورمیزی

95

تأثیر آموزش مشارکتی همتا–پرستار بر کیفیت زندگی و خود مراقبتی سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو

4

مریم حقانی

95

 

5

مرضیه زارع مهرجردی

95

 

6

حجت عزیزخانی دهشیری

95

 

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی93 -

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

سعیده نجفی هدش

 

93

مقایسه تاثیر برنامه آموزشی مشاوره ازدواج سالم با رویکرد حساس به جنسیت با برنامه جاری بر وضعیت ارائه خدمات دوستدار مددجو از دیدگاه داوطلبین ازدواج

2

فاطمه سهران

 

93

اثر بخشی مشاوره با رویکرد درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود رضایت جنسی و زناشویی زنان سنین باروری

3

فردوس محمد علیان

 

93

اثربخشی مشاوره با رویکرد شناخت درمانی، مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس زناشویی و عملکرد جنسی زنان سنین باروری

4

طیبه شچاع الدینی اردکانی

 

93

مقایسه تأثیر دو روش مشاوره گروهی زوج محور و مراجع محور، به شیوه شناختی – رفتاری در دوران بارداری بر میزان اضطراب، فشار روانی و افسردگی پس از زایمان

5

بتول قائد امینی اسد آباد

93

 

مقایسه اثر بخشی دو روش اریکلو تراپی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر درمان نشانگان پیش از قاعدگی دختران دانشجو

6

مینا صالحی چم پیری

93

اثر بخشی مشاوره مبتنی بر رویکرد حل مسئله بر رضایت جنسی زنان متاهل

7

بهناز رهبرنیا

93

مقایسه تاثیر مشاوره گروهی با مشاوره تلفنی بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی زنان میانسال شهرمهریز

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی94

ردیف

ارائه دهنده

ورودی

عناوین طرح

1

فاطمه جهانبازی گوجانی

94

بررسی تأثیر مشاوره گروهی بارویکرد شناختی رفتاری برخوش بینی و عزت نفس زنان مراجعه کننده جهت مشاوره ازدواج

2

سمیرا حاجی مقصودی

94

بررسی اثر بخشی مشاوره سلامت جنسی گروهی و مشاوره تلفنی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان شیرده

3

مینا زارع حسین آبادی

94

اثر بخشی مشاوره با رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم یائسگی و کیفیت زندگی در زنان حوالی دوران یائسگی

4

زهره شایق

94

بررسی تاثیر مشاوره مامایی با رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب و دلبستگی مادر– جنین در مادران باردار با سابقه سقط مراجعه کننده به مرکز پره ناتال بیمارستان شهید صدوقی یزد

5

فاطمه شبانی فراشاد

94

بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی و نگرانی دوران بارداری درزنان باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تفت

6

میترا شکاری

94

 

7

مینا غیاثی شاهم آباد

94

 

8

فرحناز مرادی محمود آبادی

94