مركز تحقيقاتي درماني ناباروري دانشگاه علوم پزشكي يزد از سال 2003(1382) با همكاري انجمن علمي تخصصي باروري و ناباروري ايران اقدام به نشر مجله انگليسي زبان IJRM در زمينه طب توليد مثل و علوم مرتبط به آن نمود. اين مجله در حال حاضربصورت ماهنامه منتشر و داراي امتياز رتبه علمي-پژوهشي از سوي كميسيون نشريات پزشكي كشور است.همچنين در سايت هاي معتبر بين المللي و داخلي زير Index مي باشد:

 

 

 

PubMed Central

Scopus

Chemical Abstract Services

CAB Abstract

Index Copernicus

Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

Directory of open Access Journals (DOAJ (

Bioline International

Magiran

Scientific Information Database (SID (

Iran Medex

 

Online Submission is available at: www.ijrm.ir

Address: Research and Clinical Center for Infertility,2 Bou-Ali Ave,Safayeh,,P.O.Box,89195-999yazd,iran

دکتر عباس افلاطونیان

دکتر عباس افلاطونیان

سردبير مجله

Email:abbas_aflatoonian@yahoo.com

 

دکتر سراج الدین وحیدی

دکتر سراج الدین وحیدی

مدیر مسئول

Email: vahidi.seraj@gmail.com

رزومه


دکترانوری

اعضای مجله

دكتر مرتضي انوري

مدير امور اجرايي

Email:moanvari@yahoo.com

رزومه

دکتر شیخها

اعضای مجله

دكتر محمد حسن شيخها

ويراستار

Email: sheikhha@ssu.ac.ir

دکتر پریسا خانی

اعضای مجله

دكتر پريسا خاني

مسئول دفتر مجله

Email:pkhani55@gmail.com

Initiates file downloadرزومه

زهرا السادات مرتضوی فر

اعضای مجله

زهراالسادات مرتضوي فر

كارشناس پژوهشي

Email: zmortazavifar@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

ملیحه امید

اعضای مجله

مليحه اميد

كارشناس پژوهشي

Email: momid84@gmail.com

Initiates file downloadرزومه

مهىيه شيرواني

مهدیه شیروانی

كارشناس پژوهشي

Email: mahdiehshirvani@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه


مریم دهقانی

مریم دهقانی

مسئول سایت

Email

رزومه

Instructions to Authors

 Aims and Scope

The Iranian Journal of Reproductive Medicine (IJRM) is an international scientific monthly publication of the Research and Clinical Center for Infertility of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services.

Publication of IJRM benefits from copyright protection in accordance with Universal Copyright Convention. All published articles will become the property of the IJRM. The editor and publisher accept no responsibility for the statements expressed by the authors here in. Also they do not guarantee, warrant or endorse any product or service advertised in the journal.

This journal  accepts Original Papers, Review Articles, Short Communications, Case Reports and Letters to the Editor in the fields of fertility and infertility, ethical and social issues of assisted reproductive technologies, cellular and molecular biology of reproduction, including the development of gametes and early embryos, assisted reproductive technologies in model system and in a clinical environment, reproductive endocrinology, andrology, epidemiology, pathology, genetics, oncology, surgery, psychology and physiology. Emerging topics including cloning and stem cells are encouraged.

Submission of manuscript

All authors must sign the “submission form” agreement before the article can be processed. This transfer agreement enables IJRM to protect the copyright material for the authors. The copyright transfer covers the exclusive rights to reproduce and distribute the article, including reprints, photographic reproductions, microform or any other reproductions of similar nature and translations, and includes the right to adapt the article for use in conjunction with computer system and programs, including reproduction or publication in machine-readable form and incorporation in retrieval systems. Authors are responsible for obtaining from the copyright holder permission to reproduce all figures for which copyright exists.

All manuscript must be submitted as electronic submission. The authors must declare that it is being exclusively contributed to IJRMThe text should be submitted in Microsoft Word format as an attachment. The figures should be sent in a format of JPEG or GIF which will produce high quality images in the online edition of the journal. Submission is acceptable via Journal URL:  http://www.ijrm.ir.

A covering letter identifying the person (full name, address, telephone, fax numbers and e-mail) responsible for correspondence concerning the submitted article should accompany all manuscripts. Manuscripts are received with the understanding that they are not under simultaneous consideration by another publication. The author’s transmittal letter must accompany the manuscript and contain these statements: “The manuscript has been seen and approved by all authors involved and is neither being published nor being considered for publication elsewhere. The authors transfer copyright to the IJRM.”

 

1-  The outcome of in vitro fertilization / intracytoplasmic sperm injection in endometriosis–associated and tubal factor infertility

 

Authors: Shahrokh Tehrani Nejad E, Hosein Rashidi B, Larti A, Ezabadi Z, Jahangiri N, Azimi Nekoo E.

 

Download        

 

2- The effects of Ginger on spermatogenesis and sperm parameters of rat

 

Authors: Khaki A, Fathiazad F, Nouri M, Khaki AA, Ozanci CC, Ghafari-Novin M, Hamadeh M.

 

Download

 

3- Polycystic ovarian patient’s serum decreases in vitro development of mouse embryo

 

Authors: Naderian H, Nikzad H, Aliasgharzadeh A, Atlasi MA.

 

Download

 

4- Age and basal FSH as a predictor of ART outcome

 

Authors: Karimzadeh MA, Ghandi S.

 

Download

 

5- Semen quality characteristics, reaction time, testis weight and seminiferous tubule diameter of buck rabbits fed neem (Azadirachta indica A. juss) leaf meal based diets  

 

Authors: Ogbuewu IP, Okoli IC, Iloeje MU.

 

Download

 

6- Correlation of sperm morphology and oxidative stress in infertile men

 

Authors: Venkatesh S, Singh G, Gupta NP, Kumar R, Deecaraman M, Dada R.

 

Download

 

7- Antioxidant effect of plant extracts on phospholipids levels in oxidatively stressed male reproductive organs in mice 

 

Authors: Patil RB, Vora ShR, Pillai MM.

 

Download

 

8- A ruptured tubo-ovarian abscess after intrauterine insemination; a case report

 

Authors: Moradan S.

 

Download

 

 

1-  Comparison of ultrastructure and morphology of mouse ovarian follicles after conventional and direct cover vitrification using different concentrations of ethylene glycol

 

Authors: Abedelahi A, Salehnia M, Allameh AA, Hajizadeh E.

 

Download        

 

2- Relationships between free leptin and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome

 

Authors: Mohiti-Ardekani J, Taorof N, Aflatonian A.

 

Download

 

3- The  effects  of  diazinon  on  testosterone,  FSH  and  LH  levels  and  testicular  tissue in mice

 

Authors: Fattahi E, Parivar K, Jorsaraei GhA, Moghadamnia AA.

 

Download

 

4- A comparison of the effects of ABVD and ChlVPP chemotherapeutic protocols for Hodgkin's disease on the spermatozoa fertility indices of male rats

 

Authors: Mohammad Gholizad L, Zare S, Nejati V, Eyshi Oskooii A.

 

Download

 

5- Can Zeta sperm selection method, recover sperm with higher DNA integrity compare to density gradient centrifugation?

 

Authors: Khajavi N, Razavi SH, Mardani M, Tavalaee M, Deemeh MR, Nasr-Esfahani MH.

 

Download

 

6- Results    of    ICSI    in    severe    oligozoospermic    and    azoospermic    patients   with   AZF

Microdeletions

 

Authors: Kilic S, Yuksel B,  Yilmaz N, Ozdemir E, Oozturk U,  Ceylaner S, Dogan M.

 

Download

 

7- Effects  of  extremely  low - frequency  magnetic  field  on  mouse  epididymis  and  deferens ducts

 

Authors: Rajaei F,Farokhi M, Ghasemi N, Pahlevan AA.

 

Download

 

8- Effect  of  oxytocin  injection  on  folliculogenesis,  ovulation  and  endometrial  growth  in mice

 

Authors: Roshangar L, Soleimani Rad J, Nikpoo P, Sayyah Melli M.

 

Download

 

 

1-  Emotional adjustment in infertile couples

 

Authors: Ramazanzadeh F, Noorbala AA, Abedinia N, Naghizadeh MM.

 

Download        

 

2- Detection of aromatase in human endometrial tissue cultured in three-dimensional fibrin matrix in vitro

 

Authors: Ai J, Esfandiari N , Casper R.

 

Download

 

3- Effects of vitamin E on sperm parameters and reproductive hormones in developing rats treated with para-nonylphenol

 

Authors: Momeni HR, Soleimani Mehranjani M, Abnosi MH, Mahmoodi M.

 

Download

 

4- The epidemiological and etiological aspects of infertility in Yazd province of Iran in 2004-2005

 

Authors: Aflatoonian A, Seyedhassani SM, Tabibnejad N.

 

Download

 

5- Correlation between serum lipids profile with sperm parameters of infertile men with abnormal semen analysis

 

Authors: Khalili MA, Zare-Zadeh N, Hashemi H.

 

Download

 

6- The effects of follicular fluid on human X, Y bearing sperm ratio by Fluorescent in Situ Hybridization (FISH)

 

Authors: Bahmanpour S, Namavar MR, Talaei T, Mazaheri Z, Monabati A.

 

Download

 

7- Delayed transfer of embryos from 2 to 3 or 4 days after oocyte retrieval and the pregnancy rate in ICSI

 

Authors: Farifteh F, Mehrafza M, Oudi M, Eftekhari A, Rahnavard M, Barjasteh Kh, Hossieni A.

 

Download

 

8- Upstream; a novel method for separating human motile sperms

 

Author: Abed F.

 

Download

 

 

1-  Isolation and primary culture of ES-like colonies from NMRI mouse embryos

 

Authors: Eftekhar Vaghefi SH, Zareii Fard N, Shahidzadeh Zh,  Nematollahi-mahani SN.

 

Download        

 

2- Comparison of maternal serum Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-α) in severe and mild preeclampsia versus normal pregnancy

 

Authors: Vahid Roudsari F, Ayati S, Ayatollahi H, Esmaeily H, Hasanzadeh M, Shahabian M,  Pour Ali L.

 

Download        

 

3- The ovarian stimulation effects on Muc1 expression of the mouse endometrium before implantation

 

Authors: Panahi M, Soleimani A, Orazizadeh M, Dezfoolian A.

 

Download

 

4- Effect of withania somnifera on levels of sex hormones in the diabetic male rats

 

Authors: Kiasalari Z, Khalili M, Aghaei M.

 

Download

 

5- The effect of administrating indomethacin or hyoscine before embryo transfer on ART outcome (a pilot study)

 

Authors: Sohrabvand F, Haghollahi F, Maasomi M, Asgarpoor L, Shariat M, Hamedani  M. 

 

Download

 

6- Effects of pentoxifylline and vitamin E on pregnancy rate in infertile women treated by ZIFT: a randomized clinical trial

 

Authors: Aleyasin A, Aghahosseini M, Mohseni M, Mahdavi A.

 

Download

 

7- Developmental consequences of mouse cryotop-vitrified oocyte and embryo using low concentrated cryoprotectants

 

Authors: Almasi-Turk S, Roozbehi A, Aliabadi E, Haeri A, Sadeghi Y, Hosseini A.

 

Download

 

8- The effects of LIF and EGF on mouse oocyte maturation, fertilization and development in vitro

 

Authors: Amiri I, Mirahadi N, Amini A, Parvini M, Heidarbeigi Kh.

 

Download

 

 

Winter

1-چگونه سرب منجر به ناباروري مردان مي شود؟

محسن ويژه  , Ph.D. . M.D ، درك- آر- اسميت  Ph.D., MP.H ،پلينگ چي هو  Ph.D., MP.H

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 2- بررسی پیش آگهی حاملگی در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی مینور

 صديقه عمويي . M.D ، عالمتاج صمصامي . M.D ، جميله جهانبخش . M.D ، مهران كريمي . M.D

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

3-انجام تحریک کنترل شده تخمدانی  و تزریق درون رحمی نطفه در بیماران مبتلا به انسداد یک طرفه لوله رحمی تشخيص داده شده با هيستروسالپنگوگرافي

 فيروزه اكبري اسبق M.D. ، مهبد ابراهيمي M.D. ، عزيزه قاسمي نژاد M.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 4-بررسی اتیولوژیک ناباروری در مازندران – شمال ايران

 عباسعلی کریم پور ملکشاه Ph.D., ، امیر اسماعیل نژاد مقدم Ph.D.,  ، نرگس مسلمی زاده،M.D.,  سپیده پیوندیM.D.,  ، ایوب برزگرنژاد،M.D.,  ، نادعلی موسی نژادM.D.,  ،غلامعلی جورسرایی Ph.D. .

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 5-اثر اسمولاریتی های مختلف محلول تيرود و شیر بر ذخیره سازی اسپرم گاو در دماهای بالاتر از صفر درجه سانتی گراد

 فرید براتیD.V.M., Ph.D.,  ، احمدعلی پاپهن D.V.M., Ph.D.,  ، مهسا افروغ D.V.M.,  ، محمد براتی  M.Sc.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

6-مقايسه تركيب متفورمين- لتروزول با متفورمين- كلوميفن سيترات در بيماران با سندرم تخمدان پلي كيستيك مقاوم به كلوميفن كه تحت درمان IUI قرار گرفته اند

رباب داور  M.D.  ،  مژگان جاودانيM.D.  ، محمد حسين فلاح زاده  Ph.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

7-بررسی علل تاخیر در درمان به موقع بیماران مبتلا به بیضه نزول نکرده

سيد مصطفي شيريزدي . M.D، عباس مدير M.D. ، سهيل بن رضوي .M.D، نوشين موسوي M.D. ، محمد كرماني القريشي  M.D Student ، راحيل قهرماني  M.D. Student

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 8-ارتباط فاکتورهای موثر بر ضخامت آندومتر با بروز حاملگی در سیکل های IUI

ویکتوریا جبیب زاده M.D. ، سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی Ph.D. ، حدیث کامیاب M.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

  9-گزارش يك مورد بارداري خود بخودي در حين درمان جايگزيني هورموني در بيمار مبتلا به نارسايي زودرس تخمداني

فيروزه اكبري اسبق M.D. ، مهبد ابراهيمي M.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

Spring

1-آنتی اکسیدان ها و درمان ناباروری، نقش ساتورجا خوزستانیکا (Satureja Khuzestanica): يك بررسی سیستماتیک

 طاهره صفرنواده  Pharm.D. BCPS ، منصور رستگارپناه  .Ph.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

2- اثر مصرف مورفین خوراکی بر غلظت کورتیکوسترون پلاسمای خون و تکوین جفت در موش‌های باردار نژاد Wistar

معصومه كاظمي M.Sc.، هدایت صحرایی Ph.D.، مهناز آذرنی Ph.D.، حسین بهادران Ph.D.، لیلا دهقانی M.Sc.، الهه تکیه M.Sc.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

 3-ميزان رعايت اصول  اخلاق پزشكي در جريان ارائه خدمات تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران در سال1385

دكترسعيدمتولي زاده M.D., M.P.H.، دكترحسين ملك افضلي M.D.,Ph.D.، دكتر باقر لاريجاني M.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

 4-مشخصات سیمن و مطالعه مورفولوژی اسپرم در West African Dwarf Buck تحت درمان با عصاره ژلی آلوئه ورا

Oyeyemi Matthew Olugbenga  Ph.D., Samuel Gbadebo Olukole  M.V.P.H., Ajayi Tolulope Adeoye  D.V.M., Adeniji Deborah Adejoke  D.V.M.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

5-شیوع اختلال عملکرد جنسی در مردان بعد از جراحی قلب در بیمارستان افشار

سیدخلیل فروزان نیا M.D. ، محمدحسن عبداللهی M.D. ، سید حسین حکمتی مقدم M.D. ، سیده مهدیه نماینده M.D. ، محمدهادی مرتضوی

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

6-اثرات Hatching لیزری بر میزان باروری

 علیرضا قنادی M.Sc.، مرجانه کازرونی M.Sc.، فاطمه جمال زاده M.Sc.، سحر امیری B.S.، پریفر رستمی M.D. ، فروزان آبسالان Ph.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

7-وضعیت افسردگی و اضطراب در زوجهای نابارور ترکیه

Mert Kazandi M.D., Ozlem Gunday M.D., Timucin Kurtulus Mermer M.D., Nuray Erturk M.Sc., Erdinc Ozkınay M.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

8-بررسی 232 مورد شکست کامل باروری در تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

Esma Sarikaya M.D., Ozlem Gun Eryilmaz M.D., Ruya Deveer M.D., Muammer Dogan M.D., Leyla Mollamahmutoglu M.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

 9-پراکسیداسیون لیپیدی دارای ارتباط با آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به پره اكلا مپسي نمی باشد

 علی خسروبیگی Ph.D. ، ناهید لرزاده  M.D.، حسن احمدوند Ph.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

10-مقایسه تاثیر سه نوع پروژسترون تزریقی، شیاف واژینال  و شیاف  آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپروات در سیکل های IVF/ICSI

 اشرف معینی M.D.، فاطمه زعفرانی B.Sc. ، بیتا اسلامی  M.P.H. ، ماریا صادقی1 B.Sc.، زهرا کامیابی M.D.، نادیا جهانگیری M.Sc.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

11-اثر سرم بیمارانی با سابقه سقط خودبخود مکرر بر روی مرگ برنامه دار و تحرک اسپرم

 طاهره طلایی خوزانی Ph.D.، زهرا برزویی M.Sc.، صغرا بهمن پور  Ph.D.، ژاله ذوالقدر M.D.، صدیقه دهباشی M.D.، حمید رضا زارع B.Sc. .

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

12-مقایسه سطح لپتین سرم مادر و نوزاد در بارداری پرکلامپتیک و نرمال

دکتر نسا اصنافی M.D.، دکتر مجید شربتداران M.D.، دکتر کریم الله حاجیان  Ph.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

  13-گزارش یک مورد نازایی به عنوان تظاهر اولیه بیماری سلیاک

محمدرضا قدیر M.D. ، ابوالفضل ایرانی خواه M.D.، محبوبه جندقی M.D.، فرحناز جوکار M.S.، مسیح صدیق رحیم­آبادی M.D.، فریبرز منصور قناعی  .M.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

  14-جراحی ترمیمی جهت میومکتومی زن نابارور- جدا کردن و حفظ عروق رحمی در طی میومکتومی

 نادر اسماعیل پور M.D.، میترا احمدسلطانی . M.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 

Summer

1-درمان هورمونی درد لگنی در ارتباط با آندومتریوز

 Wu Shun Felix Wong  M.D., Chi Eung Danforn Lim  M.B.B.S.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 2-مقایسه آگونیست و آناگونیست GnRH درسیکلهای ICSI برای خانمهای با پاسخ معمولی- کارآزمایی بالینی در ایران

انسیه طاهری نژاد M.D.، اکرم قناعی نظام آبادی M.D.، بتول رشیدی M.D.، مریم سهرابی M.D.، مریم باقری M.Sc.، فدیه حق اللهی M.Sc.، نکو الهام عظیمی M.D.، مینا جعفرآباد M.D..

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 3-اثر عصاره بنزنی برگهای Ocimum sanctum بر روی اسپرم های دمی اپیدیدیم در موش­های بزرگ آزمایشگاهی

 Mukhtar Ahmed1, Ph.D., R. Nazeer Ahamed1Ph.D., Ravindranath H. Aladakatti Ph.D., Mukhtar Ahmed G. Ghodesawar1, Ph.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 4-ایکودکسترین از ایجاد چسبند گی متعاقب اعما ل جراحی لوله­هاي رحمي درخرگوش ها جلو گیری می کند

 بهناز خانی رباطی M.D.، ناهید بهرامیM.D.  ، فردوس محرابیان M.D.  ، هر مز نادری  M.D..

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 5-ارتباط بین سطح کلسترول استر ترانسفر پروتئین مایع فولیکولی و نسبت باروری اووسيت در سیکل های IVF/ICSI

امیر مهدی زاده M.Sc.، علی رحیمی پور Ph.D.، لعیا فرزدی M.D.، مسعود دارابی Ph.D. ، وحیده شهنازی M.Sc.، مقصود شاکر  B.Sc.، امیر منصور وطن خواه M.Sc.، زهرا گل محمدی M.Sc.، محمد نوری . Ph.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 6-مقایسه ارزش تشخیصی سالین سونو هیستروگرافی با هیستروسکوپی در شناسایی اختلالات آندومتر در زنان با خونریزی های غیرطبیعی رحمی

محمدعلی کریم زاده M.D.، راضیه دهقانی فیروزآبادیM.D.، فرزانه گوهرزاد. M.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 7-حاملگي موفق به دنبال انتقال بلاستوسيت هاي منجمد شده از امبريو هاي بدست آمده با كيفيت پايين در روز سوم

 Xiao-jian Zhang M.Sc., Ye-zhou Yang Ph.D., Li-hua Min B.N.., QunLv B.Sc.Med., Pin Bai B.N., Xiao-jie Li B.S.M.T., Mei-xu Liao M.Sc.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 8-ارزیابی مرفومتری، مرفولوژی و میزان بلوغ تخمک های نارس انسانی بعد از انجام انجماد و بلوغ آزمایشگاهی

سعیده نظری M.Sc.، محمدعلی خلیلی Ph.D.، فروزان اسماعیل زاده M.Sc.، مهدی محسن زاده M.Sc. .

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 9-اثرات ضدباروري عصاره الكلي آبي Hymenocardia acida stem bark در رت­هاي ماده

 Abu Adakole Hyacinth  Ph.D., UchenduChukwuka Nwocha  Ph.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 10-سطح بالای هموسیستئین ومقاومت به انسولین دربیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

 طیبه همتی M.D.، نسرین مقدمی تبریزی M.D.، فاطمه داوری تنها M.D.، بهرام سلمانیان M.D.، پویا جوادیان M.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

11-درمان همزمان تیرون و سلنیوم بر عليه اثرات كمي ايجاد شده توسط وانادیوم در رت­هاي شيرده

 SadhanaShrivastava Ph.D., Deepmala Joshi Ph.D,. Monika Bhadauria Ph.D., SangeetaShuklaD.Sc., Ramesh Mathur Ph.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 12-بررسی اثر ریتودرین خوراكي  بر میزان لانه گزینی در بیماران تحت درمان با  IVF-ET

 دکتر صغرا ربیعی M.D.، دکتر مرضیه سنوئی فریمانی M.D.، دکتر مریم احمدی  M.D..

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 13-چگونه بايد با دژنراسيون كيستيك دردناك ميوما در حين حاملگي برخورد كرد؟ گزارش مورد و بررسي منابع

 Tae-Hee Kim M.D., Hae-Hyeog Lee M.D., Ph.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 14-آبسه لوله ای تخمدانی در یک خانم مجرد

 دکتر طاهره اشرف گنجویی M.D.، دکترایرج حریرچی M.D.، دکتر گیتی ایروانلو M.D. .

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

Autumn

1-سلامت باروری و نتایج تولد در زنانی که تحت روش­های کمک باروری (ART) قرار گرفته اند: نتایج یک بررسی ملی

Lii-Shung Hung  R.N., M.Sc., Chi-Hwa Yen, M.D., Ph.D., Shu-Hsin Lee R.N., M.Sc. ,Bih-Ching Shu  R.N., Ph.D., For-Wey Lung  M.D., Ph.D., Ching-yng Kuo R.N., Ph.Dc., Wei-Ya Wu  M.D., Ph.Dc., Angel Yen-Chiao Lu1 R.N., Ph.D., Yen-Ju Lin  R.N., Ph.D., Hui-Sheng, Lin  Ph.D., Ming-Chih, Chou , M.D., Ph.D., Meng-Chih Lee M.D., Ph.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

2-مکان یابی ایمونوهیستوشیمیایی آندوتلیالی آنزیم سنتز کننده نیتریک اکساید در مردان مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی

 خدیجه فوقی  M.Sc.، معرفت غفاری نوین M.D., Ph.D.، زهرا مجد جباری M.D., Ph.D.، توحید نجفی M.Sc.، محمد حسن حیدری Ph.D.، البرز رستم پور یاسوری M.Sc. .

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 3 نتایج تکنولوژی کمک باروری در زنان با سن 40 سال و بالاتر

نویسندگان: عباس افلاطونیان M.D.، مریم افتخار M.D.، فرناز محمدیان  M.D.، فریبا یوسف نژاد M.D. .

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 4-بررسي امكان بهبود لانه گزيني با روش صدمه موضعي به آندومتر رحم در بيماران با پاسخ مناسب به تحريك تخمك‌گذاري در IVF

 لیلا صفدریانM.D.، شهره موحدی M.D.، اشرف آل­یاسینM.D.، مرضیه آقاحسینیM.D.، پروین فلاحM.D.، زهرا      رضاییان B.Sc..

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 5-اثر عصاره آبی گل بهار­نارنج (Citrus aurantium) بر انقباضات رحمی در موش­های صحرایی غیر حامله

 اکرم آهنگر پور Ph.D.، علی اکبر عروجن  B.Sc.، اشرف امیرزرگر  M.Sc.، مریم قنواتی  B.Sc..

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 6-اثرات درمانی رالوکسیفن بر وضعیت اکسیداتیو بافت مغز و فرآیند یادگیری در رتهای با تخمدان برداشته شده

Süreyya Osmanova M.D., Ebru Sezer M.D., Volkan Turan M.D., Burak Zeybek M.D., Mustafa Cosan Terek M.D., Lutfiye Kanıt M.D.

 دانلود چکیده     دانلود مقاله

 7-مطالعات هیستومورفومتریک و رادیوایمونواسی آندومتریوم رت بعد از درمان با روغن بادام زمینی

 Venant Tchokonte-Nana Ph.D., Benjamin Longo-Mbenza M.D.,Ph.D.

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 8-بررسی وضعیت سلامت عمومی زوجهای نابارور

محمدحسین باقیان مقدم Prof.، امیرحسین امینیان M.Sc.، علی محمد عبدلی M.D.، نجمه صیقل B.Sc.، حسین فلاح زاده B.Sc.، نسرین قاسمی M.D.,Ph.D. .

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

 9-مقایسه اثر تجویز استرادیول وآنتا گونیست GnRH درفاز لوتئال بر هماهنگی سایز فولیکول های آنترال وسطح پایه هورمون های تخمدان

 بتول رشیدی M.D.، رویا نصیری M.D.، هاله رحمانپور M.D.، انسیه شاهرخ تهرانی نژاد M.D.، مریم دلدار M.D..

  دانلود چکیده     دانلود مقاله

10-حاملگی نابجا به دنبال تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات

صدیقه قندی M.D.، راحله احمدی M.D.، محمود فاضل M.D. .

  دانلود چکیده     دانلود مقاله