استراتژي را گاهي به عنوان «راه و روش رسيدن به اهداف» تعريف مي نمايند. طبق اين تعريف استراتژي هم راه و هم روش يا چگونگي دستيابي به اهداف را بازگو مي كند. اموري استراتژيك ناميده مي شوند كه حداقل داراي سه شرط باشند، از جمله بلند...[more]

«مسايل استراتژيك» مسايل اساسي ناظر بر خط مشي سازمان است كه بر تعهدات، رسالت و ارزشها، سطح توليد يا خدمت تاثير مي گذارد و نظرات ارباب رجوع، استفاده كنندگان از خدمات يا كالاهاي توليدي، پرداخت كنندگان ماليات و هم چنين مسايلي نظير...[more]

هدف از تحليل محيط سازمان، شناسايي راه هايي است كه تغيير در محيط اقتصادي، تكنولوژيكي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي مي تواند به صورت غير مستقيم بر سازمان اثر بگذارد و نيز شناخت راه هايي است كه سازمان های رقيب، عرضه كنندگان مواد...[more]

رسالت(Mission) كه در برخي از منابع از آن به عنوان ماموريت نيز تعبير مي شود، در حقيقت بيانگر فلسفه وجودي سازمان بوده و مويد نقشي است كه آن سازمان در جامعه بر عهده دارد. تعيين و تصريح رسالت  گام مهمی در  شروع برنامه ريزي...[more]

هدف ها مسير يا جهت را تعيين مي كنند. افراد و سازمان هاي  بدون هدف گيج و مبهوت مي مانند و در برابر تغييرات محيط، بدون اين كه بدانند چه مي خواهند، دست به تلاش و فعاليت بيهوده و سر درگم مي زنند. سازمان با تعيين هدف يا هدف ها مي...[more]

Displaying results 6 to 10 out of 21

هیدروکلراید اسید آب ژاول هیدروژن پروکسید [more]

نیتروژن مایع اکسیژن مایع گاز اکسیژن فنول [more]

Displaying results 4 to 5 out of 5
<< First < Previous 1-3 4-5 Next > Last >>

ترتيب : يعني از مواد موجود در پايين هرم تغذيه بايد بيشتر مصرف كرد. پس غذاي اصلي بايد شامل نان، برنج، ماكاروني، ميوه و سبزي باشد و قند و چربي كمتر از همه مصرف شود. تنوع: يعني از همه مواد موجود در هرم تغذيه بايد مصرف شود و غذا...[more]

تغذیه
1393/9/24

مواد مغذی به دو قسمت انرژی زا ( کربوهیدراتها ، چربی ها ، پروتیین ها ) و غیر انرژی زا (ویتامین ها اب و مواد معدنی ) تقسیم می شوند......[more]

در دین اسلام هیچ کجا گفته نشده است که گیاخواری سبب خروج از دین می شود معده خود را گورستان حیوانات نکنید   علی ( ع) حضرت محمد(ص): اگر ظلمی که انسان بر حیوانات می کند بخشوده شود،  اعظم گناهان او بخشوده  شده...[more]

فقر = ناتوانی در برآوردن نیازهای بنیادی انسان  غذا و تــغذیه از جمــله نیــازهای بنـیادی جامعه بشری است، که تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است.تأمین امنیت غذایی برای جامـــعه یکی ازاهداف کلان برنامه ریزی های...[more]

Displaying results 8 to 11 out of 11
<< First < Previous 1-7 8-11 Next > Last >>

فرایند ازدواج [more]

Blastocyst versus cleavage stage transfer in in vitro fertilization: differences in neonatal outcome?[more]

Predictive value of oocyte morphology in human IVF[more]

 STRATEGIES TO REDUCE SPERM DNA DAMAGE[more]

Displaying results 5 to 8 out of 18