پیشگیری بسیار آسان و درمان بسیار مشکل

- شناسایی موارد مظنون و گروههای در معرض خطر و سپس مشاوره و ارجاع جهت بررسی از نظر آلودگی

( در خواست آزمایش های مورد نیاز )

- تکمیل فرم بررسی ، پیگیری ، مشاوره و آموزش به بیمار و اطرافیان بیمار

- واکسیناسیون افراد خانواده فرد مبتلا

- بررسی منبع آلودگی ، پیگیری مراقبت موارد تماس یافته با منبع آلوده

- در صورت نیاز ارجاع موارد به متخصص

- پیگیری مادران باردار مبتلا به هپاتیت B در جهت تامین ایمنوگلوبولین اختصاصی هپاتیت B جهت تزریق به نوزاد متولد شده در 24 ساعت اول تولد به همراه تزریق واکسن هپاتیت B

- تزریق واکسن هپاتیت B به گروههای در معرض خطر براساس آخرین دستورالعمل کشوری ایمنسازی

- تمامی اقدامات انجام شده جهت مراجعین در این مرکز بصورت رایگان بوده و اطلاعات افراد کاملاً محرمانه می باشد .

 

آدرس : بلوار امام جعفر صادق   روبروی فروشگاه زنجیره ای رفاه  مرکز بهداشتی درمانی شهید نصیری   تلفن : 6293777