تعدادی از دانش آموزان با بیماری های زمینه ای متولد می شوند که شاید بهترین زمان برای تشخیص این بیماری ها و جلوگیری از وخیم تر شدنشان ، دوران مدرسه و ارزیابی سلامت آنان می باشد

اهميت وضرورت انجام معاينات غربالگري

نزديک به يک سوم جمعيت کشورمان را تشکيل مي دهند.

در سن آسيب پذيري اجتماعي ودر معرض ابتلا به بيماريهاي عفوني خطرناک هستند.

تعدادي از اين دانش آموزان با بيماريهاي زمينه اي متولد مي شوند که شايد بهترين زمان براي تشخيص اين بيماريها وجلوگيري از وخيم تر شدنشان، دوران مدرسه وارزيابي سلامت آنان باشد.

پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي در اين سنين بهتر صورت مي گيرد.

دانش آموزان مطالب را به نحو خوبي فرا گرفته ،بنابراين آموزشهاي ارائه شده را به خوبي مي آموزند وبه اطرافيان منتقل مي کنند.

تاخير در تشخيص ودرمان بيماريها مي تواند علاوه بر تاثير بر سلامت دانش آموز باعث افت تحصيلي وي که تاثير به سزايي در آينده فردي واجتماعي وي دارد نيز بشود.

 سلامت جسمانی

در حال حاضر در هر سال تحصيلي ارزيابي سلامت دانش اموزان (ارزيابي مقدماتي ومعاينه عمومي پزشکي)دانش آموزان پايه اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي واول متوسطه از طريق تکميل شناسنامه سلامت انجام مي گردد. معاينات ارزيابي مقدماتي ساليانه يك بار براي دانش آموزان فوق در مدارس فاقد مربي بهداشت مطابق با شناسنامه سلامت دانش آموز انجام مي شود و معاينات پزشكي آنان نيز توسط پزشكان مراكز شهري وپزشکان خانواده در روستا انجام و نتايج در شناسنامه سلامت ثبت مي گردد.

با توجه به مطالب پيشگفت و از آنجائي که بیشتر عوامل خطر زای بیماریهای غیر واگیر از سنین کودکی قابل پیشگیری وکنترل هستند وبا توجه به اینکه مجامع علمی مختلف اعلام کرده اند کودکان ونوجوانان بهترین گروه هدف برای اجرای مداخلات در جهت اصلاح شیوه زندگی وپیشگبری از بیماریهای مزمن غیر واگیر سنین بزرگسالی هستند واز طرفی با توجه به نقش سلامتی در امر یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،لزوم سرمایه گذاری در جهت تامین وحفظ سلامتی این گروه سنی محسوس می باشد .با عنايت به اين که از وظایف عمده حوزه معاونت بهداشتی انجام مداخلات آموزشی در زمینه عوامل خطر موثر در بیماریهای غیر واگیر می باشد. امید است بااستفاده بهینه از نتایج حاصله از انجام معاينات وبا تقویت برنامه های آموزشی برای دانش آموزان ووالدین آنها به منظور پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر از دوران کودکی ونوجواني با همکاري واحد هاي ذيربط، بتوان گامی درکنترل عوامل خطر موثر بر بیماریهای غیر واگیر و نهایتاٌ ارتقای سلامت جامعه برداشت.

اهداف برنامه

 

هدف کلی:

حفظ ،تامین وارتقاء سلامت نوجوانان ودانش آموزان

 

اهداف اختصاصي:

 

افزايش معاينات غربالگري سالانه دانش آموزان پايه اول ابتدايي به ميزان 97درصد تا پايان سال88

افزايش معاينات غربالگري سالانه دانش آموزان پايه اول راهنمايي به ميزان 90درصد تا پايان سال88

افزايش معاينات غربالگري سالانه دانش آموزان پايه اول متوسطه به ميزان 40درصدتا پايان سال88

 

اهداف کاربردی:

 

آگاهی از میزان سلامت دانش آموزان

انجام معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان از طریق مراکز بهداشتی درمانی به صورت خدمات ادغام یافته در نظام شبکه وتکميل شناسنامه سلامت جهت گروه هدف

تشخیص وشناسایی به موقع نارسائیهای جسمانی واختلالات روانی رفتاری بر مبنای شناسنامه سلامت دانش آموز

ارجاع کلیه دانش آموزان دارای اختلال/بیماری به مراکز تخصصی وپیگیری نتیجه موارد ارجاع

ارائه راهنمایی های بهداشتی آموزشی به دانش آموزان

گرد آوری اطلاعات ثبتی اختلالات/بیماریهای سنین مدرسه

ارتقاءسطح آگاهی وعملکرد اعضای تیم های اجرایی در خصوص چگونگی انجام صحیح معاینات دانش آموزان وثبت نتایج در فرمهای مربوطه

 

بررسی راهکارهای درمان دانش آموزان بیمار ونیاز مند در مرحله تخصصی وتلاش در جهت تقویت سیستم ارجاع دانش آموزان