مديريت امور آموزشي

 

دكتر منصور اسمعيلي

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دانشيار گروه فيزيولوژي

شماره پيامك: 30007525000010

 

 

ملاقات عمومي: يكشنبه ها - ساعت 8 صبح الي 14

med1354@ssu.ac.ir

رزومه مدير امور آموزشي

شرح وظايف مدير امور آموزشي:

  -1نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه.

2- رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آنها.

3- مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي، عملي آنان.

4- نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات و تأئيديه مدارك تحصيلي.

5- نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان.

6- نظارت بر امور نقل وانتقال دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده.

7- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور مبادلات دانشجوئي و آموزشي.

8- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح.

دکتر منصور اسمعیلی دهج

عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی (دانشیار)

برنامه هفتگی نیمسال اول 97-96

ایام هفته

10 -8

12 -10

14 -12

16 -14

شنبه

دانشکده پزشکی

(ابتدای ترم تا 29/7/96)

پردیسبین المل

(29/7/96 تا پایان ترم)

دانشکده پزشکی

(ابتدای ترم تا 29/7/96)

پردیس بین المل

(29/7/96 تا پایان ترم)

مشاور دانشجویی

(گروه فیزیولوژی)

دانشکده پزشکی

یکشنبه

ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی

(از شروع ترم تا 14/8/96)

دانشکده پرستاری

(از 14/8/96 تا پایان ترم)

ساختمان مرکزی

دوشنبه

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی

سه شنبه

ساختمان مرکزی

امور فرهنگی دانشکده

دانشکده پزشکی

دانشکدهپزشکی

چهارشنبه

ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

*ایمیل:ned1382@gmail.com

* شماره پیامک:30007525000010

 

 

 

رضا علي رفيعي


تلفن تماس:
  37240373-035

تلفكس:

035-37247111

شماره پيامك: 30007525000029

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15

شرح وظايف:

1- تمشیت امور مدیریتی و هماهنگی ارتباطات لازم بین مدير آموزشی  با واحدهای تابعه به طرق مقتضی.

2- تهيه و تنظيم برنامه هاي روزانه، هفتگي، ماهانه و تنظيم دقيق وقت ملاقات ها، ديدارها، مذاكرات، نشست ها و سخنراني هاي مدير محترم آموزش و پيگيري جهت تحقق به موقع آن.

3- اعلام و ابلاغ دستورات رئيس به واحدهاي تحت پوشش مدير آموزشی و پيگيري امور ارجاعي تا حصول نتيجه نهايي.

4- طبقه بندي، كنترل، بازبيني و ارجاع نامه هاي واصله و خلاصه نمودن گزارش ها، صورتجلسه ها، مقالات و ديگر موارد لازم جهت استحضار مدير آموزش.

5- هماهنگي و تنظيم برنامه هاي بازديد مدير محترم آموزش جهت شرکت در  مراسم های دانشجویی.

6- تنظیم برنامه های دیدار و ملاقاتهای مدير محترم آموزش با هماهنگی قبلی.

7- نظارت بر انجام مکاتبات و مراسلات حوزه مدير آموزش و تنظیم برنامه ها و مواردی که نیاز به اطلاع، اظهار نظر و امضاء مدير آموزش دارد.

8- پیگیری اجرای مصوبات و تصمیم هاي ابلاغ شده از سوی مدير آموزشی، تهيه گزارش از روند اجرا جهت اتخاذ تصميم مقتضي.

9- تمشيت امور مربوط به اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان  

10- ارسال پیام تبریک و تسلیت به همکاران و انجام هماهنگی لازم جهت شرکت مدير آموزش در مراسم های فوق الذکر.