معرفی گروه علوم آزمایشگاهی

رشته علوم آزمایشگاهی زیر شاخه ای از گروه پزشکی است که به دانش آموختگان در این دوره مباحث عملی و تئوری علوم آزمایشگاهی پزشکی و برخی از دروس علوم پایه آموزش داده می شود . آنچه که باعث اهمیت ویژه این رشته در علوم پزشکی شده است نقش مهم آن در تشخیص ، درمان ، پیشگیری و پی گیری بیماریهای مختلف است به همین دلیل این رشته از رشته های شاخص دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می شود . تا سال  1976 این رشته با نام Medical Technology خوانده می شد و پس از آن به Medical laboratory sciences تغییر نام داد و امروزه نیز در اکثر دانشگاههای دنیا به همین نام خوانده می شود. تا قبل از انقلاب فرهنگی در ایران دوره های چهارساله کارشناسی پیوسته دایر بود که بعد از آن به شکل کاردانی و دکترای حرفه ای تغییر یافت و از سال 1372 تا سال 1386 مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این رشته در دانشگاهها ارائه گردید از سال 1387 به بعد نیز دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرفته می شود . فارغ التحصیل این رشته عموماً جذب آزمایشگاههای تشخیص طبی و مراکز تحقیقاتی شده و در بخش های مختلف شامل بیوشیمی ، هماتولوژی ، میکروبیولوژی ، ایمونولوژی و سرولوژی ، هورمون شناسی و ........ و سایر بخش های آزمایشگاههای غیر پزشکی مانند آزمایشگاههای صنایع غذائی ، داروئی یا صنعتی مشغول به کار می شوند . فارغ التحصیلان علاقمند به ادامه تحصیل می توانند تا مقاطع PhD در کشورمان و در رشته های ایمونولوژی ، ژنتیک ، میکروبیولوژی ، بیوتکنولوژی ، انگل و قارچ شناسی ، ویروس شناسی ، بیوشمی و .................. ادامه تحصیل دهند . در ایران روز 30 فروردین به عنوان روز علوم آزمایشگاهی ( روز بزرگداشت حکیم جرجانی ) نامیده شده است . هرچند توسط متولیان و مسئولان این رشته در خور مقام این رشته گرامی داشته نمی شود . انشاء ا... در آینده شاهد رشد و شکوفائی هرچه بیشتر این رشته در جهت نیل به اهداف عالی آن باشیم. گروه علوم آزمایشگاهی مفتخر به آموزش دانشجویان این رشته بوده و قبولی بیش از 350 نفر از دانش آموختگان این رشته طی سه سال گذشته در مقاطع کارشناسی ارشد از افتخارات این گروه محسوب می شود.