دكتر محمود نوری شادکام

فوق تخصص نوزادان

معاون درمان

 

رزومه (CV)

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمود نوری شادکام

تاریخ تولد: 1348/6/2

محل تولد: یزد- ایران

ملیت: ایرانی

وضعیت تأهل: متأهل

آدرس محل کار: یزد صفائیه- بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یزد- بخش نوزادان

تلفن: 8113277-0351

فاکس:

پست الکترونیک: Mahmood_7072005@yahoo.com

 

تحصیلات دانشگاهی:

درجه

محل تحصیل

کشور

فیلد

تاریخ فارغ التحصیلی

دکترای حرفه ای

یزد- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ایران

پزشک عمومی

1375

گواهینامه عالی بهداشت (MPH)

تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران

بهداشت عمومی

1380

تخصص

یزد- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ایران

کودکان

1383

فوق تخصص

کرمان- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ایران

نوزادان

1390

 

رتبه دانشگاهی:

دانشیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

فیلد تحقیقاتی:

نوزادان نارس

تدریس:

1- بیماری های کودکان دانشجویان مامایی از سال 84 لغایت 88

2- بیماری های نوزادان دانشجویان مامایی از سال 84 لغایت 88

3- کارآموزی کودکان دانشجویان مامایی از سال 84 لغایت 88

4- کارآموزی نوزادان دانشجویان مامایی از سال 84 لغایت 88

5- بیماری های شایع کودکان دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی از سال 84- ادامه دارد.

6- کارورزی بهداشت دانشجویان پزشکی از سال 84 لغایت 88

7- تدریس بیماری های نوزادان دانشجویان پزشکی از سال 90 ادامه دارد.

8- تدریس بیماری های نوزادان ویژه دستیاران اطفال از سال 90 ادامه دارد

 

تألیف:

1-        نوری شادکام محمود. چگونه کودک سالم داشته باشیم. مؤسسه علمی فرهنگی نص. 1377

2- نوری شادکام  محمود. قرآن و طب نوین. دارالکتب الاسلامیه. 1378

3- زارع حسین، نوری شادکام محمود. پژوهش راهبردی در توسعه اقتصادی ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک. 1385

4- نوری شادکام محمود، اعرافی حسین. رشد و تکامل کودکان از بدو تولد تا پنج سالگی. انتشارات یزد. 1386

5- نقیایی یوسف، مینوسپهر مژگان، نوری شادکام محمود. راهنمای تغذیه خانواده. انتشارات طب گستر. 1387

 

ترجمه:

1- اعرافی حسین، نوری شادکام محمود. بیماری های گوارش نلسون. مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده. 1384

2- نوری شادکام محمود، منوچهری نائینی محمدعلی، اعرافی حسین. اختلالات اورولوژیک شیرخواران و کودکان نلسون 2004. مؤسسه فرهنگی- انتشاراتی حیّان. 1385

3- اعرافی حسین، منوچهری نائینی محمدعلی، نوری شادکام محمود. اختلالات اورولوژیک شیرخواران و کودکان نلسون 2008. مؤسسه فرهنگی- انتشاراتی حیّان.1387

4- نوری شادکام محمود، عطایی نخعی حسین. بیماری های نوزادان نلسون. مؤسسه انتشاراتی آثار سبحان. 1390

 

مقالات:

1- نوری شادکام م، مظفری خسروی ح. اثر روی تکمیلی بر بهبودی اسهال حاد آبکی در کودکان 4-1 ساله، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1385، دوره 5، شماره 4، ص 253-247

2- اعرافی ح، اسلامی ض، نوری شادکام م. مقایسه اثر سوکروز، کرم املا بر روی درد حاد ناشی از خونگیری پاشنه پا در نوزادان. مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد. 1386، سال پانزدهم، شماره اول، ص 13-9

3- مروتی شریف آباد م ع، نوری شادکام م، امراللهی شریف آبادی م. تأثیر حضور کارشناسان بخش سلامت در برنامه های صدا وسیمای مرکز یزد بر آگاهی های بهداشتی شهروندان. فصلنامه طلوع بهداشت، 1386، سال ششم، شماره اول، ص 19-11

4- متوسلیان م، نصیریانی خ، نوری شادکام م. بررسی وضعیت بهاشتی سرویس های غذایی بیمارستان های دولتی استان یزد. فصلنامه طلوع بهاشت، 1386، سال ششم، شماره دوم، ص 43-37

5- لطفی م ح، امینیان اح، نوری شادکام م. بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال های
85-81 دانشگاه علوم پزشکی یزد. فصلنامه علمی پژوهشی طب و اندیشه. 1386، سال شانزدهم، شماره
67-66، ص 56-49

6- امینیان ح، نوری شادکام م، قوه م ر. بررسی تأثیر مداخلات کلینیک ترک دخانیات امام شهر یزد بر روی مراجعه کنندگان به این کلینیک. فصلنامه طلوع بهداشت. 1386، سال ششم، شماره 4 و 3، ص 58-47

7- نوری شادکام م، نصیریانی خ، آیت اللهی ج. اثر پماد املا در کاهش درد ناشی از واکسیناسیون. فصلنامه پرستاری ایران. 1387، دوره 21، شماره 53، ص 91-85

8- نوری شادکام م، جعفری زاده م، میرزایی م. میزان شیوع هیپرتیروئیدی مادرزادی و افزایش گذاری TSH در استان یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد. سال 1387، دوره 16، شماره 3، ص 20-15

9- وکیلی م، جعفری زاده م، صادقیان م ر، میرزایی م، نوری شادکام م. محاسبه بار سرطان پستان در زنان استان یزد طی سال 1385. فصلنامه علمی- پژوهشی فیض، سال 1388، دوره سیزدهم، شماره 1، ص
36-31

10- مظفری خسروی ح، نوری شادکام م، نقیایی ی. شیوع کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در بین دختران دبیرستانی شهر یزد در سال 87-1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد، سال 1388، دوره هفدهم، شماره 3، ص 141-135

11- نوری شادکام م، اسلامی ض، مظفری خسروی ح. بررسی تأثیر توزیع سبد غذایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر روی وضعیت رشد کودکان 6-1 ساله. فصلنامه طلوع بهداشت.

12- نصیریانی خ، نوری شادکام م، آیت اللهی ج. بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دست پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه در رابطه با استفاده از زیورآلات. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391، دوره 20، شماره 6، ص 715-709

 

مقالات انگلیسی:

1) Noori Shadkam M , lotfi M.H , effect of low dose venous fentanyle in  reducing the pain of lumber puncture in infants , acta medica iranica .2007 ,voloum45,no.3:189-193

 

2)  Noori Shadkam M , lotfi M.H , Aarafi.h,comparison of pain reducing  effect of local anesthetic  cream with orally administered glucose to  icteric newborns in venipuncture , iranian red crescent medical journal, 2007,vol.9.no.2:93-97

 

3) mozaffari-khosravi H, jalali-khanabadi BA,Afkhami-Ardakani M  ,Fatehi F  ,NooriShadkam M. The Effect Of Sour Tea(Hibiscus Sabdariffa) On Hypertension In Patients  With Type II Diabetes. Nature publishing group;2009

 

 

 

 4) Mozaffari-khosrai H;Noorishadkam M;Fatehi F;Naghiaee Y;Once weekly low-dose Iron supplementation Effectively Improved Iron status in Adolescent Girls;Biol Trace Elem Res;2009;

 

5) Mozaffari-Khosravi H PHD, Noori Shadkam M MD, Naghiaee Yousof. Once weekly low-dose Iron supplementation effectively Improved Oron status in adolescent girls. Biol trace Elem Res.2009

6) NooriShadkam M;Mozaffari-Khosravi H;et al;A comparison of the effect of honey,dextromethorphan and diphenhydramine on nightly cough and sleep quality in children and their parents;journal of alternative and complementary medicine;2010 jul;16(7);787-93

7) Noori Shadkam M MD, Niknafs P MD, Mozaffari Khosravi H PHD, Bahman-bijari B MD. The effect of early subcutaneous administration of Erythropoietin on hematopoiesis and weight gain velocity in preterm Infants. Iranian journal of pediatric hematology oncology. 2011.4(1), 140-146

8) Baghianimoghadam MH PHD, Noori Shadkam M MD, Hadinedoushan H PHD. Immunity to hepatitis B vaccine among Health care workers. Vaccine. 2011

9)Noori Shadkam M MD, Mosadegh M PHD, Lotfi MH PHD. Congential hypothyroidism: Increased Incidence in Yazd province, Iran. Journal of Health Researches, 2012,1(1), 61-66

10) ) Ezoddini-ardakani F MD, Noori Shadkam M MD, Fotouhi H. Study of the effects of natural toothbrush (salvadorapersica) in prevention of dental caries and plaque inden. Health. 2012, 4(9), 612-618

11) Eslami Z MD, Lookzadeh MH MD, Noori Shadkam M MD. Thrombocytopenia and associated factors in neonates admitted to NICU during years 2010-2011. Iranian journal of pediatric hematology oncology. 2013

12) Hosseini F , yassini S M , Noori Shadkam M. the effect of the parenting skills in the attitude of preschool students mothers . social and behavioral sciences. 2013 .1053- 1058

13) Noori Shadkam M, Lookzadeh MH,Taghizadeh M,Golzar A, Noori Shadkam Z. Diagnostic value of gastric shake test for hyaline membrane disease in preterm infant .Iran J Reprod  Med.july 2014.7(12)-487-491

14)Fallah R, Fallahzadeh MA , Noori Shadkam M. Evaluation of safety and efficacy of purgative manna (billinaster drop) and glycerin suppository in icterus of healthy term newborns. Curr drug saf. Mar 2014.9(1).29-33

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه مقالات:

1- اثر روی تکمیلی بر بهبود اسهال. دکتر محمودنوری شادکام، دکتر حسن مظفری. نهمین کنگره تغذیه ایران. دانشگاه علوم پزشکی تبریز (سخنران)

2- سوء رفتار و سهل انگاری در مورد کودکان. دکترمحمود نوری شادکام. سمینار سالیانه بیماریهای کودکان. دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنران)

3- عسل, توصیه های پیامبراسلام ونقش تغذیه ای ان. دکتر محمود نوری شادکام، نقیایی. همایش بهداشت در آموزه های پیامبر. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (سخنران)

4- بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی در نوزادان استان یزد طی سال 1385. دکتر محمود نوری شادکام، جعفری زاده، میرزایی، صادقیان. دومین همایش سراسری اندوکرینولوژی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (سخنران)

5- توصیه های اسلامی در خصوص مصرف ماهی. دکتر محمود نوری شادکام، نقیایی. دومین همایش بهداشت در آموزه های پیامبر. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (سخنران)

6- محاسبه بار سرطان پستان در زنان استان یزد. جعفری زاده،دکتر محمود نوری شادکام، وکیلی، لطفی، میرزایی، صادقیان. سومین کنگره بین المللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران (سخنران)

7- بررسی هیپرتانسیون در مبتلایان به سندرم متابولیک. دکتر محمود نوری شادکام، جعفری زاده، صادقیان. نخستین کنگره سراسری سندرم متابولیک. مرکز تحقیقات علوم تغذیه (سخنران)

8-  Assessment of community participation in reduction of road traffic fatality . دکتر محمود نوری شادکام، میرزایی، جعفری زاده، صادقیان، جانب اللهی.شانزدهمین کنفرانس جامعه ایمن.تهران (سخنران)

9- تعیین میانگین سدیم دریافتی در دانش اموزان شهر یزد. نقیایی، دکتر محمود نوری شادکام ، ریاحی، مینوسپهر. اولین همایش ملی نمک. سمنان (سخنران)

10- شیوع چاقی در دانش آموزان. دکترمحمود نوری شادکام، نقیایی، مظفری، دهقانی. دهمین کنگره تغذیه ایران. مجله علمی انجمن تغذیه (سخنران)

11- بررسی میزان آگاهی و نگرش. دکتر محمود نوری شادکام، نقیایی، مظفری، دهقانی. دهمین کنگره تغذیه ایران.مجله علمی انجمن تغذیه (سخنران)

12- ریکتز در اطفال.دکتر محمود نوری شادکام. سمینار بیماری های کودکان. دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنران)

13- تأثیر عسل بر سرفه کودکان. دکترمحمود نوری شادکام، صدقی، نورانی، مظفری، انوری. قرآن وطب. دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنران)

14-   Diabetes mellitus mortality in yazd، میرزایی، جعفری زاده،دکتر محمود نوری شادکام، شجاعی فر. کنگره بین المللی دیابت، دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنران)

15- بررسی نتایج مداخلات کلنیک تغذیه  بر رشد و نمو کودکان  .کریمی، دکترمحمود نوری شادکام، کلانتری، مینوسپهر. بیستمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان. دانشگاه علوم پزشکی تهران (سخنران)

16-بررسی فراوانی مرگ منتسب به بیماری دیابت و براورد سالهای از دست رفته عمر ناشی از ان در استان یزد.میرزایی,دکتر محمود نوری شادکام, جعفری زاده.اولین همایش سراسری تازه های غدد ومتابولیسم.اصفهان(پوستر)

17- اکسیژن تراپی در نوزادان. دکتر محمود نوری شادکام. سمینار بیماریهای کودکان. دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنران)

18- انتقال نوزاد.دکتر محمود نوری شادکام. سمینار بیماری های کودکان.دانشگاه علوم پزشکی یزد (سخنران)

19- بررسی اولویت انگیزشی شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی یزد در سال های 89-88 . دکتر مهتاب اردوئی.دکتر محمود نوری شادکام ، علی فیروزی ،حسینعلی اسماعیلی ، مرجان چراغی ، سید حسین نظام الحسینی. پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی . یزد (پوستر )

20 بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر حل مسئله و نمایش فیلم بر رضایتمندی و افزایش نمره دانشجویان . دکتر محمود نوری شادکام . پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی . یزد (پوستر)

21- آموزش به طریق Case learning  جهت مشمولین آموزش مداوم جامعه پزشکی.دکتر مهتاب اردویی، دکتر محمود نوری شادکام ، سید محمد رضا مرتضوی زاده . پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی . یزد (پوستر)

 

عضویت در شوراهای پژوهشی:

1- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری 88-1384

2- شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 88-1385

3- مرکز تحقیقاتی قلب و عروق 1388-1385

4- شورای سیاستگزاری و پژوهشی HSR دانشگاه 1388-1386

5- شورایعالی مرکز تحقیقات دیابت 1388-1386

6- شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از سال 1390- - ادامه دارد.

7- مرکز تحقیقات خون و سرطان دانشگاه از سال 1390- ادامه دارد.

عضویت در هیات ها و شوراهای آموزشی:

1-    عضو هیئت ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته کودکان سال 91

2-    عضو کمیته ارزشیابی رشته کودکان سال 91

3-    عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی سال 93

4-    عضو شورای EDC  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

5-    عضو حقیقی هیئت ممیزه دانشگاه

6-     عضو حقیقی هیئت اجرایی جذب دانشگاه

7-    عضو حقیقی کارگروه صلاحیت علمی دانشگاه

عضویت در هیأت تحریریه مجلات:

1- Iranian journal of pediatric Hematology oncology از سال 1390- ادامه دارد.

2- Journal of Health Research از سال 1391- ادامه دارد.

افتخارات:

1- کارمند نمونه کشوری در سال 1379

2- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1386

3- دریافت جایزه فرآیند برتر در اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری

4- دریافت جایزه مقاله برگزیده همایش کشوری قرآن و طب

5- صاحب فرایند برتر دانشگاهی در هفتمین جشنواره آموزش پزشکی

سایر موارد:

-         دبیر علمی پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

-         عضو کمیته علمی پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

-         عضو کمیته علمی هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

-         عضو کمیته علمی هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

-         عضو کمیته علمی سومین کنگره کشوری هماتولوژی

 

 

 

 

 

 

استاد راهنمای پایان نامه:

1- پایان نامه دستیاری «تعیین ارزش تشخیصی Gastric aspirate shake test در تشخیص بیماری غشای هیالین»

2- پایان نامه دستیاری «بررسی و مقایسه اثربخشی Bubble CPAP با Standard CPAP در درمان سندرم دیسترس تنفسی»

3- پایان نامه دستیاری «بررسی و مقایسه تأثیر قطره بیلی ناستر و شیاف گلیسیرین بر روی زردی نوزادان»

4- پایان نامه دانشجویی «بررسی تأثیر پروبیوتیک خوراکی بر روی رسیدن به تغذیه کامل خوراکی در نوزادان نارس»

5- پایان نامه دستیاری «بررسی تاثیر پروبیوتیک خوراکی در پیشگیری از آنتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس »

6- پایان نامه دستیاری «بررسی تاثیر فنتانیل وریدی بر روی کاهش درد ناشی از پونکسیون لومبار در نوزادان »

7- پایان نامه دستیاری «مقایسه اثر درمانی Bubble  با variable CPAP  در سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان  »

استاد مشاور پایان نامه:

5- پایان نامه دانشجویی «بررسی تاثیر GCSF  بر روی نوتروپنی نوزادان نارس »

6- پایان نامه دانشجویی «بررسی تاثیر روی خوراکی بر روی اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک »

7- پایان نامه دانشجویی «بررسی فاکتورهای خطر تولد نوزادان نارس در مادران باردار مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان های شهر یزد »

 

مسئولیت های اجرایی:

1- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد طی سال های 79-1376

2- معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان یزد طی سال های 88-1385

3- معاون آموزشی دانشگاه از سال 91-97

4- معاون درمان دانشگاه 1397 ادامه دارد

 

 

 

فعالیت های سیاسی- اجتماعی:

1- حضور در جبهه به مدت 6 ماه

2- عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان یزد

3- معاون برنامه ریزی و مالی پایگاه مقاومت امام رضا(ع)

4- عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی
سال های 73-1370

5- مدیر مسئول نشریه دانشجویی «نور» طی سالهای 73-1371

6- مدیر مسئول مجله «آوای سلامت» از سال 1385- ادامه دارد.

7- نماینده مقام محترم وزارت در هیأت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

طرح ها:

1- بررسی تأثیر کرم املا در کاهش درد ناشی از واکسن ثلاث در اطفال 4 ماهه، مجری اول، سال 85

2- بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دست پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه در رابطه با استفاده از زیورآلات، مجری دوم، سال 89

3- مقایسه دو روش پانسمان پنج روزه و یک روزه بر وضعیت بهبود زخم های بخیه شده، مجری دوم،سال

4- بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کادر پرستاری به انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا بر میزان واکسیناسیون، مجری اول،سال

5- بررسی تأثیر افزودن متیل پردنیزولون به میتوکسان ترون در درمان مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده، مجری چهارم، سال 88

6- بررسی تأثیر مداخلات طراحی شده بر افزایش رضایت بیماران در بیمارستان های دولتی، مجری دوم، سال 86

7- بررسی تأثیر دوزهای مختلف مکمل یاری ویتامین D بر سطح سرمی ویتامین D در شیرخواران، همکار اول، سال 87

8- بررسی تأثیر راه اندازی مراکز مشاوره رشد و تکامل و تغذیه در بهبود وضعیت کودکان مبتلا به اختلال رشد، مجری دوم، سال 86

9- تأثیر مداخلات کلینیک ترک دخانیات بر روی مراجعه کنندگان به این کلینیک، مجری دوم، سال 86

10- ارزیابی پاسخ های ایمنی سلولی بر ضد آنتی ژنهای دفعی- ترشحی (ESA) دلیز شده (LLA) انگل لیشمانیا تخلیص شده از گونه، همکار اول، سال 90

11- Protocol for a trial of the effectiveness of physical examination of the breast self-examination in… ، مجری اول،سال

12- بررسی نتایج حاصل از Dipstik (تست نوار ادراری) در بین دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر یزد در سال 1386، همکار دوم، سال 88

13- بررسی اثر مکمل آهن با دو روش روزانه و دو بار در هفته در خانم های حامله، مجری پنجم،سال

14- مطالعه میزان اثربخشی برنامه مکمل آهن یاری در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر یزد، مجری دوم، سال 89

15- بررسی تأثیر مسواک طبیعی در پیشگیری از پوسیدگی دندان و پلاک ایندکس، مجری دوم، سال 90

16- بررسی عملکرد سیستم خدمات بهداشتی اولیه در بیماریابی و ارجاع به موقع زوجهای نازا، مجری سوم،سال

17- بررسی میزان تأثیر اجرای طرح حمایتی مشارکتی تغذیه در بهبود وضعیت رشد کودکان زیر 6 سال دچار اختلال رشد در شهرستان ، مجری اول

18- بررسی کیفیت زندگی دانشجویان شهرستان یزد، مجری اول، سال 90

19- بررسی رشد و تکامل و ناهنجاریهای کروموزومی در کودکان متولد شده به روش ART ، مجری دوم، سال 90

20- بررسی میزان آگاهی رابطین بهداشتی در مورد بیماری سل و طرح داتس (dots) ، مجری سوم،سال

21- بررسی وضعیت ایمنی دهی واکسیناسیون هپاتیت B در نوبت دوم و سوم در دانشجویان مجتمع پیراپزشکی یزد، مجری سوم،سال

 

همکاری:

1- عضو شورای علمی تخصصی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان یزد

2- کارشناس کمیسیون پزشکی قانونی استان یزد

 

دبیر برنامه:

عنوان سمینار یا کارگاه

تاریخ برگزاری

مدون کودکان (7) ویژه پزشکان عمومی

84/11/3

مشاوره شیردهی

20-22/6/86

پزشک خانواده سلامت محور

11-13/8/86

پزشک خانواده و اصلاح نظام سلامت

    16- 19/10/86 

پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید

27-28/11/86   

احیاء نوزادان

26-28/12/86

سرخجه و سندرم مادرزادی نوزاد بدحال

مراقبت بحرانی نوزاد درمعرض خطر                                

16/7/87

28/8/91

 

سخنرانی در کنفرانس های علمی:

عنوان کنفرانس

عنوان سخنرانی

تاریخ برگزاری

عفونت های ویروسی تب دار و خونریزی دهنده

اپیدمیولوژی

21/4/21

کودکان (7) ویژه پزشکان عمومی

راشی تیسم

3/11/84

مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

مشاوره و پیگیری کودک کمتر از 8 سال

14- 12/9/85

مدون تب مالت

وضعیت بروسلوز در استان یزد

23/3/86

مشاوره شیردهی

اپیدمیولوژی

22- 20/6/86

تشخیص و درمان بیماری های اسهالی

پیشگیری از اسهال

13- 12/4/87

مدون بیماری های تنفسی در اطفال

اوتیت حاد

28/8/87

احیاء نوزاد

گام های نخستین احیاء

25/8/90

مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر

احیاء- تنفس- تنظیم دما

28/8/91

نوزادان (2)

اکسیژن درمانی- انتقال نوزاد

12/12/91

شرکت در سمینار یا کنگره:

عنوان سمینار یا کنگره

تاریخ برگزاری

فوریتهای پزشکی

6/12/86

آموزش روش تحقیق

20- 18/8/87

کنترل بیماری ها

10-9/4/79

احیاء نوزادان

11-9/7/79

بهینه نمودن تجویز و مصرف دارو

5-4/5/80

آموزش بهداشت

20-18/9/82

بیماری های شایع پوستی

17-16/10/83

بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث

4/12/83

Good clinical practice

14-12/11/84

بیماری های کودکان

17-15/11/84

اخلاق در پژوهش

11-10/8/85

بیماری های اطفال

19-18/8/85

مدون بیماری های خونی در اطفال

22/8/85

سلامت در جهان اسلام

22-21/9/85

یافته های نوین علمی در تشخیص و درمان بیماریهای خاص

24-23/9/85

آموزش پزشکی

16-14/12/86

هپاتیت های ویروسی

16/2/87

طراحی و تحلیل سوالات امتحانی

16-15/4/87

راهکارهای کاهش مصرف دخانیات

9-7/8/87

تازه های تشخیص و درمان دیابت

23/8/87

اداره راه هوایی اورژانسی

21-20/9/87

بیماری های کودکان و تازه های طب اطفال

2-1/10/87

تصادفات، علل و عوامل و راهکارهای پیشگیری

22-20/12/87

آسم و آلرژی

15/2/88

قرآن و طب

18-16/2/88

نوزادان و پریناتولوژی

11-8/4/88

شیرخشک و چالش های موجود

1/8/90

مشاوره شیردهی

6/9/90

پره بیوتیک در طب

23/10/90

کارگاه Problem Base Learning  

یادگیری پیرامون حل مسئله

29/10/90

5/11/90

مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر

30/1/91

سلامت خانواده

4/5/91

اختلالات غدد و متابولیک در اطفال (1)

17/8/91

اختلالات غدد و متابولیک (2)

18/8/91

کارگاه کشوری تکامل کودکان

14/9/91

اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی

27/10/91

کارگاه شیوه های نوین ارزشیابی                                            27/9/91

کارگاه آموزش پاسخگو                                                       8/4/91

کارگاه آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی                        23/9/92