مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

 نام و نام خانوادگی:  دکتر بهادر حاجی محمدی

پست سازمانی: عضو هیات علمی و سرپرست مرکز تحقیقات

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی(PhD) بهداشت و کنترل مواد غذایی- فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی

پست الکترونیک: b.hajimohammadi[at]gmail.com  hajimahammadi.b[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03538209155داخلی03531492155

رزومه دکتر بهادر حاجی محمدی

صفحه اینجانب در Google scholar