مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

معاون پژوهشی مرکز و رئیس شورای پژوهشی

 نام و نام خانوادگی: دکتر گیلدا اسلامی

 پست سازمانی: عضو هیات علمی ، معاون پژوهشی ، رئیس شورای پژوهشی و  سرپرست آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی(PhD) انگل شناسی پزشکی

پست الکترونیک: eslami_g2000[at]yahoo.com  g_eslami[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03538209144داخلی03531492086

رزومه

صفحه اینجانب در Google scholar