مسئول نهاد نمایندگی رهبری

مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری:

حجه الاسلام و المسلمین سعید رضا متوسل

شماره تماس: 38302595 ، 38302298

Initiates file downloadشرح وظایف

مدیر اجرایی نهاد نمایندگی رهبری

مدیر اجرائی دفتر نهاد نمایندگی رهبری:

محمدعلی بابایی

شماره تماس: 6285405 و 6233178

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی رهبری

مسئول واحد خواهران در دفتر نهاد نمایندگی رهبری:

طیبه پوروافرانی

شماره تماس:6240691 داخلی 231

Initiates file downloadشرح وظایف

اهم فعالیت های دفتر نهاد رهبری در دانشگاهها:

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها حسب عنايت و دستور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌ العالي) با هدفي متعالي و در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهي و در راستاي تبيين ارزشهاي اسلامي و تعميق آگاهيهاي ديني و اعتقادي دانشجويان و دانشگاهيان و بر اساس مصوبة نهايي اسفندماه سال 1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني جديد براي تحقق منويات معظم‌ له، بر اساس اهداف و وظايف معين تشكيل گرديد كه در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.

Initiates file downloadاساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها