گروه خدمات بهداشتی در سال 1369 فعالیت خود را در دانشکده بهداشت با پذیرش 25 نفر دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آغاز نمود.لازم به ذکر است قبل از تشکیل گروه و تشکیل دانشکده بهداشت دانشجویان کاردانی بهداشت عمومی با گرایشهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها در دانشکده پرستاری مامایی تحصیل می نمودند که پس از تشکیل دانشکده بهداشت به این دانشکده منتقل و دانشجویان بهداشت خانواده تحت نظارت گروه خدمات بهداشتی قرار گرفتند.در سال1382رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی در گروه راه اندازی شد و در سال1383اعضاء آن از گروه منفک گردیده و به گروه مدیریت خدمات بهداشتی تبدیل شد. در سال1387رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه راه اندازی شد و اندکی پس از آن با تشکیل گروه تغذیه در دانشکده این رشته و اعضاء آن نیز از گروه خدمات بهداشتی جدا شد. در سال 1383 گروه موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و مقطع دکترا ی آموزش بهداشت در سال 1387 گردید. درحال حاضر گروه دارای رشته های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در دوره های روزانه و شبانه ، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی دوره روزانه، کارشناسی ارشد دوره روزانه و phD آموزش بهداشت دوره روزانه می باشد.

عمده فعالیت گروه شامل: آموزش به دانشجویان در زمینه دروس بهداشت عمومی ، آموزش بهداشت و حشره شناسی پزشکی رشته های بهداشت ، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، پیراپزشکی در حیطه های نظری، عملی، کارآموزی و کارورزی می باشد که در همین زمینه چندین باردر امتحانات مختلف کشوری رتبه های ممتازی کسب شده است. قبولی دانشجویان این گروه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد وphD برگزاری کنفرانس های علمی، ژورناب کلاب، سمینار و برگزاری جلسات مصوب نمودن عنوان پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و phD و همچنین برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های آنان می باشد. در حال حاضر این گروه دارای عضوهیئت علمی شامل 2 نفر استاد ، 5 نفر استادیار می باشد.

واحد آموزش سلامت زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می نماید این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید .

گروه خدمات بهداشتی همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد ما اعتقاد داریم ، نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و معارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزیها فراهم می کنیم

بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) در استان را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم  و همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم .

چشم انداز رشته كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي، آموزش و تربيت نيروهاي آشنا، معتقد و عامل به مفاهيم، مباني و راهكارهاي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت براي جامعه، خانواده و فرد است. در چشم انداز اين رشته، فراگيرندگان اين علم، ضمن تثبيت جايگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهاي جهاني، امكان جذب در بازار كار و رفع نياز جامعه را پيدا خواهند نمود.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان: (Task Analysis)

 - ارزیابی نیازهای آموزشی برای آموزش سلامت 
- برنامه ریزی موثر برنامه های آموزش سلامت 
- مدیریت برنامه های آموزش سلامت 
- اجرای برنامه های آموزش سلامت 
- هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش سلامت 
- توانمند سازی کارکنان وگروههای هدف برنامه های آموزش سلامت 
- ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزش سلامت در حوزه معاونت بهداشتی
- برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در موضوعات تخصصی آموزش سلامت 
- بررسی نیاز سنجی آموزشی گروههای هدف برنامه ها ی سلامت 
- تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشیابی رسانه ها تولیدی استان 
-  ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی و آرشیو رسا نه ها
-  تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق 
- اخذ مجوز کارگاههای آموزشی و تائید گواهی صادر شده 
- تشکیل کمیته علمی آموزش سلامت 
- پایش نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزش سلامت در شهرستانها

جهت نیل به اهداف آموزش بهداشت و ارتقا سلامت راهبردهای ذیل لازم است بکار گرفته شوند:

  - بکارگیری تفکر خلاق، انتقادی و روش تحقیق در دانش آموختگان این رشته

  - تاکید بر بهبود و ارتقاء سلامت در تدوین اهداف آموزش

 - طراحی برنامه آموزش مبتنی بر نقش و وظایف حرفه ای

 - ارائه برنامه های آموزشی به صورت تلفیقی از معلم محوری و دانشجو محوری

 - توجه به روش ها و فنون جدید آموزشی با تاکید بر تفکر خلاق و حل مشکل

 - آموزش و تقویت مهارت های دانشجو از طریق الگوهای عملی مراقبتی

-  آموزش دانشجو در جهت تقویت خودآموزی و یادگیری مستمر