منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

1-امور دانشجویی 
مسئول واحد مربوطه : فاطمه کیانی

تلفن تماس:8241751 داخلی272
فعالیتها:
- تشكيل پرونده دانشجوئي 
- اختصاص وام هاي دانشجوئي ( تحصيلي ،مسكن، ضروري، ازدواج ، قرض الحسنه) و...
- اسكان دانشجويان غير بومي در خوابگاه
- اقدام جهت بيمه دانشجويان 
- تكميل پرونده ها و ارائه خدمات فارغ التحصيلي و تسويه حساب هاي دانشجوئي 
- توزيع بن كتاب 
- ارائه اطلاعات دانشجوئي به آموزش
- ارائه كار دانشجوئي و انجام امور مربوط

2-واحد سمعی بصری
مسئول واحد مربوطه : بدیع اله ابراهیمی 
ارائه خدمات و سرويس دهي به دانشجويان از طريق وسايل كمك آموزشي : 
- اورهد ، پروژكتوراسلايد ، اوپك ، ويدئو ،دوربین فيلم برداري ، دوربين عكاسي ، دستگاه ويدئو 
CD، دستگاه Edit فیلم، دستگاه ویژوالایزر ، CD هاي آموزشي ، وايت برد ، ماژيك و...

3-اتاق اساتید
مسئول اتاق اساتید: سعید کشمیرشکن 
شرح وظایف

4-واحدماشین نویسی
فروغ دلاوری 


5-واحد كامپيوتر : 
مسئول واحد مهندس عظیمه روحی

مسئول سایت: اقبالی نسب
فعالیتها:
- ارائه خدمات اينترنتي به اساتید و دانشجویان