مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

همکاری با دانشگاه های داخل کشور

همکاری با دانشگاه ­های داخل کشور

     مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا به منظور گسترش همكاري­ های دوجانبه با مراكز تحقيقاتي، آموزشي و اجرائي مرتبط، اقدام به انعقاد تفاهم­ نامه همکاری رسمی با برخی از مراکز و واحدهای دانشگاهی کشور به شرح زیر کرده است و لذا زمینه برای فعالیت­های علمی دوجانبه فراهم شده است.

 

طرف قرارداد:

مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نماینده حقوقی:

دکتر منصور صالحی (سرپرست مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

تاریخ عقد قرارداد:

1393/5/14

 

 

 

طرف قرارداد:

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

نماینده حقوقی:

دکتر کیانوش ملک (رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

تاریخ عقد قرارداد:

1393/6/31

 

 

 

طرف قرارداد:

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

نماینده حقوقی:

دکتر احمد عریان (معاون پژوهشی دانشگاه شیراز)

تاریخ عقد قرارداد:

1393/7/5

 

 

 

طرف قرارداد:

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نماینده حقوقی:

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده (معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

تاریخ عقد قرارداد:

1393/8/5

 

 

طرف قرارداد:

معاونت پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نماینده حقوقی:

دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی (سرپرست معاونت پژوهشی انستیتو تغذیه­ای و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

تاریخ عقد قرارداد:

1394/5/1

 

طرف قرارداد:

مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نماینده حقوقی:

دکتر محمد مهدی سلطان دلال (رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

تاریخ عقد قرارداد:

1394/5/21

 

 

 

طرف قرارداد:

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نماینده حقوقی:

زنده یاد دکتر عباس شفیعی (رئیس فقید مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

تاریخ عقد قرارداد:

1394/7/20

 

 

 

طرف قرارداد:

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

نماینده حقوقی:

دکتر نیراعظم خوش خلق سیما (رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)

تاریخ عقد قرارداد:

1394/8/5

 

 

 

طرف قرارداد:

انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی

نماینده حقوقی:

دکتر هدایت حسینی (رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه­ای صنایع    غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

تاریخ عقد قرارداد:

1395/6/1

 

 

 

طرف قرارداد:

شبکه هپاتیت ایران

نماینده حقوقی:

دکتر سید مؤید علویان (رئیس شبکه هپاتیت ایران)

تاریخ عقد قرارداد:

1395/11/23

 

 

طرف قرارداد:

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نماینده حقوقی:

دکتر محمد اسماعیل اکبری (رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

تاریخ عقد قرارداد:

1396/5/8

 

طرف قرارداد:

مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

نماینده حقوقی:

مهندس پریسا زیارتی (ریاست مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی)  

تاریخ عقد قرارداد:

1397/10/1

 

 

طرف قرارداد:

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نماینده حقوقی:

دکتر گیلدا اسلامی (مدیر گروه)

تاریخ عقد قرارداد:

1397/11/17

 

طرف قرارداد:

گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

نماینده حقوقی:

دکتر هنگامه زندی (مدیر گروه)

تاریخ عقد قرارداد:

1397/11/17