حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرموده اند: وجود پیر سالخورده در خانواده اش همانند پیغمبر الهی است در بین امتش. (منبع: لئالی الاخبار،ص180)

 

«سالمندی و سلامت» با تاكید بر «زندگی سالم، طول عمر بیشتر»

 

مجله مرکز

شورای پژوهشی

معرفی مرکز

ریاست

لینک های مفید

فرم ها و آئین نامه ها

گروه سلامت سالمندی

سایر مراکز