معرفی

معرفی گروه مهندسی بهداشت محیط

رشته ی بهداشت محیط سابقه ای طولانی در ایران دارد و نخستین رشته ی زیست محیطی کشور است. این رشته که در مجموعه ی دانشگاههای علوم پزشکی جای گرفته هم اکنون تا مقطع دکترا دانشجو می پذیرد.

علم بهداشت محيط به رفاه انسان، تأثير متقابل انسان بر محيط زيست ومسايل فني و مديريتي مربوط با اينها براي بهبود محيط زيست انسان از نقطه نظر بهداشت مي‌‌پردازد. زير شاخه‌هاي بهداشت محيط شامل بهداشت آب ، تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب، آلودگي هوا، مواد زائد جامد، بهداشت پرتو و غيره مي‌‌باشد.

بهداشت محيط علم و فن کنترل عواملي از محيط زيست که به هر نحوي از انحاء مي‌‌توانند در رفاه، وسلامت جسمي، روحي و اجتماعي فرد تأثير داشته يا در آينده خواهند داشت مي‌شود. در اين تعريف محيط زيست شامل "هر آنچه غير از خود فرد" مي‌شود علاوه بر آن بايد به مسئله رفاه و سلامتي نيز دقت نمود که بهداشت محيط شامل هر دو مي‌شود .علاوه بر اينکه عواملي که در حال حاضر تأثير دارند يا در آينده تأثير گذار خواهند بود نيز توسط علم بهداشت محيط بررسي و کنترل مي‌‌گردند. بهداشت محيط امروزه به عنوان يکي از رشته‌هاي دانشگاهي تدريس مي‌شود.

در اين رشته چهار محور اصلي شامل موضوعات بسيار مختلف و متنوع در زمينه آب، فاضلاب، هوا و پسماند مي‌شود. در کنار اين مطالب دانشجويان رشته‌هاي بهداشت محيط با موضوعات ديگري مانند بهداشت پرتوها، انواع گندزدايي|گندزداها، انواع روش‌هاي بهسازي محيط، بهداشت مواد غذايي، بهداشت حرفه‌اي، حشره شناسي، سموم ،کاربرد موتور تلمبه ، حفاري چاه ، ميکروبيولوي آب و فاضلاب ، اصول هيدروليک ، نقشه برداري و نقشه کشي و غيره آشنا مي‌‌شوند. اين رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسي ارشد داراي مدرک مهندسي بوده و دانشجويان در اين مقطع تبحر خاصي در طراحي تصفيه خانه‌هاي اب و فاضلاب و نيز مديريت پسماند (زباله) کسب مي‌‌کنند.

  رشته بهداشت محيط تا مقطع دکترای تخصصی در دانشگاههای ایران وجود دارد و ارتباط بسیار نزدیکی با مهندسی محیط زیست دارد

 

 

 

 

 

 

تاریخچه

دانشكده بهداشت فعاليت خود را رسماً در سال 1368 آغازكرد. گروه مهندسي بهداشت محيط نيز از سال 1370 فعاليت‌هاي خود را آغاز نموده است و همراه با اعتلاي سطح آگاهيها در زمينه بهداشت محيط زيست، فعاليت اين گروه نيز به صورت روزافزون گسترش يافته است.


در حال حاضر گروه مهندسي بهداشت محيط هر ساله در سه مقطع کارشناسی،  
کارشناسی ارشد و PhD دانشجو مي‌پذيرد.

زمينه هاي فعاليت

فعاليت هاي اين گروه در چارچوب بخشها و واحدهاي مختلف آن, در زمينه هاي متعدد مرتبط با جنبه هاي بهداشتي آلودگي محيط زيست (آلودگي آب , هوا, خاك و مواد غذايي و ... ) تعريف مي گردد.

همچنين اين گروه با بهره گيري از اساتيد باتجربه و شناخته شده در سطح كشور و امكانات آزمايشگاهي فعاليت هاي خود را در زمينه هاي آموزشي, پژوهشي, خدمات, مشاوره و همكاري با سازمانهاي داخلي تقسيم بندي نموده است.

درحال حاضر گروه مهندسي بهداشت محيط به دليل توانمنديهاي خود و گستردگي زمينه فعاليت ها در كنار ماموريت اصلي آموزش و پژوهش , مورد مراجعه سازمانهاي مختلف قرار دارد.

آموزش نظري و عملي دانشجويان در مقاطع کارشناسی و كارشناسي ارشد طبق برنامه هاي مصوب و ارائه ساير آموزش هاي تخصصي در رشته هاي مرتبط با تخصص گروه

انجام تحقيقات بنيادي, كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي مختلف بهداشت محيط برحسب نيازهاي كشور و براساس اولويت هاي تحقيقاتي گروه
نشر متون علمي مورد نياز اعم از كتاب, مجلات علمي

همكاري با وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي در جهت سياستگزاري ,برنامه ريزي و ارزيابي فعاليت هاي بهداشت محيط در كشور

برگزاري و مشاركت در برگزاري همايش ها و كارگاههاي علمي در سطح ملي و استانی
ايجاد هماهنگي و زمينه مناسب براي آموزش عملي دانشجويان
ايجاد ارتباط و همكاري با مجامع و نهادها و موسسات دولتي و غير دولتي مربوطه در داخل
ارائه خدمات آموزشي و تحقيقاتي و مشورتي مورد نظر جامعه
ارائه خدمات آزمايشگاهي در زمينه شناخت آلاينده هاي محيط زيست  ( آب - هوا - خاك - مواد غذايي و ... )
• بررسي وضعيت بهداشت محيط مناطق مختلف استان به منظور شناسايي و تعيين مشكلات بهداشت محيطي و ارائه راه حل هاي مناسب مبتني بر مطالعات اختصاصي
  زمينه هاي فعاليت گروه مهندسي بهداشت محيط شامل نه بخش مي باشد :
1- آب (تصفیه آب، طراحی خطوط انتقال و توزیع آب، مدیریت منابع آب، طراحی، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و..)
2- فاضلاب (طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب، اصول تصفیه فاضلاب، طراحی، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب و..)
3- مهندسی کنترل آلودگي هوا
4- مدیریت مواد زائد جامد

5- بهداشت مواد غذايي و اماكن عمومي

6- حفاظت در برابر پرتوها

7- ارزيابي اثرات توسعه محيط زیست

8- اپيدميولوژي محيط

9- محيط و صنعت

فعاليت هاي اجرايي گروه

 كميته ها ، شوراها و انجمن های علمی كه اعضاء گروه در آن شركت فعال دارند:

 

نام كميته ها و شورا ها

ردیف

انجمن علمي بهداشت محيط ايران

1

كارگروه همكاري صنعت و دانشگاه

2

عضويت در هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته بهداشت محيط كشور

3

International Water Association (IWA)

4

 

 Opens external link in new window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشكده بهداشت فعاليت خود را رسماً در سال 1368 آغازكرد. گروه مهندسي بهداشت محيط نيز از سال 1370 فعاليت‌هاي خود را آغاز نموده است و همراه با اعتلاي سطح آگاهيها در زمينه بهداشت محيط زيست، فعاليت اين گروه نيز به صورت روزافزون گسترش يافته است.

در حال حاضر گروه مهندسي بهداشت محيط هر ساله در سه مقطع کارشناسی،  کارشناسی ارشد و PhD دانشجو مي‌پذيرد.

رشته ی بهداشت محیط سابقه ای طولانی در ایران دارد و نخستین رشته ی زیست محیطی کشور است. این رشته که در مجموعه ی دانشگاههای علوم پزشکی جای گرفته هم اکنون تا مقطع دکترا دانشجو می پذیرد.

علم بهداشت محيط به رفاه انسان، تأثير متقابل انسان بر محيط زيست ومسايل فني و مديريتي مربوط با اينها براي بهبود محيط زيست انسان از نقطه نظر بهداشت مي‌‌پردازد. زير شاخه‌هاي بهداشت محيط شامل بهداشت آب ، تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب، آلودگي هوا، مواد زائد جامد، بهداشت پرتو و غيره مي‌‌باشد.

بهداشت محيط علم و فن کنترل عواملي از محيط زيست که به هر نحوي از انحاء مي‌‌توانند در رفاه، وسلامت جسمي، روحي و اجتماعي فرد تأثير داشته يا در آينده خواهند داشت مي‌شود. در اين تعريف محيط زيست شامل "هر آنچه غير از خود فرد" مي‌شود علاوه بر آن بايد به مسئله رفاه و سلامتي نيز دقت نمود که بهداشت محيط شامل هر دو مي‌شود .علاوه بر اينکه عواملي که در حال حاضر تأثير دارند يا در آينده تأثير گذار خواهند بود نيز توسط علم بهداشت محيط بررسي و کنترل مي‌‌گردند. بهداشت محيط امروزه به عنوان يکي از رشته‌هاي دانشگاهي تدريس مي‌شود.

در اين رشته چهار محور اصلي شامل موضوعات بسيار مختلف و متنوع در زمينه آب، فاضلاب، هوا و پسماند مي‌شود. در کنار اين مطالب دانشجويان رشته‌هاي بهداشت محيط با موضوعات ديگري مانند بهداشت پرتوها، انواع گندزدايي گندزداها، انواع روش‌هاي بهسازي محيط، بهداشت مواد غذايي، بهداشت حرفه‌اي، حشره شناسي، سموم ،کاربرد موتور تلمبه ، حفاري چاه ، ميکروبيولوي آب و فاضلاب ، اصول هيدروليک ، نقشه برداري و نقشه کشي و غيره آشنا مي‌‌شوند. اين رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسي ارشد داراي مدرک مهندسي بوده و دانشجويان در اين مقطع تبحر خاصي در طراحي تصفيه خانه‌هاي اب و فاضلاب و نيز مديريت پسماند (زباله) کسب مي‌‌کنند.

رشته بهداشت محيط تا مقطع دکترای تخصصی در دانشگاههای ایران وجود دارد و ارتباط بسیار نزدیکی با مهندسی محیط زیست دارد.

 

 

 

 

 

تربيت دانش آموختگاني با کیفیت علمی و عملی بالا جهت اجرای طرحهای پژوهشی علمی و کاربردی مورد نیاز کشور كه بتوانند در جهت تأمين بهداشت محيط جامعه و توسعه پايدار در سطح جامعه اقدام نمايند.

 فارغ التحصیلان بهداشت محيط با گذراندن واحدهاي برنامه درسي خواهند توانست در زمينه‌هاي بررسي، شناسايي، طبقه‌بندي، اولويت بندي عوامل مخاطره ساز محیط زیست اقدام نموده و راهکارهای کنترلی در جهت  ايجاد محيطي سالم پیشنهاد نمایند. این فعالیتها منجر به کاهش بیماریهای ناشی از محیط و نتیجه افزایش امید به زندگی در جامعه خواهد شد. 

براساس اعتقادات ديني و قانون اساسي كشور ما همة موجودات روي كره زمين اعم از انسان، حيوان و گياه حق دارند كه از محيطي پاك و سالم برخوردار باشند. در جهت تحقق بخشيدن به اين هدف كارشناسان بهداشت محيط مي‌توانند در جهت شناسايي مسائل و مشكلاتي كه سبب آلودگي‌هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي محيط مي‌شوند اقدام نمايند و باتوجه به دستورالعمل‌هايي كه در زمينه كنترل و بهسازي اين عوامل وجود دارد اقدامات قانوني بعمل آورند تا محيط زيست را براي نسل حاضر و آيندگان سالم و دلچسب نمايند. براي رسيدن به اهداف اين برنامه از استراتژيهاي سخنراني، كار گروهي، كار در گروههاي كوچك، سمينار، پروژه، ارائه مقالات، يادگيري در محيط كار استفاده مي‌گردد.

تربيت افرادي است كه بتوانند در جهت شناسايي، بررسي، تهيه گزارش، نظارت، ارزيابي و كنترل مسائل و مشكلات بهداشت محيط و اجراي برخي از برنامه‌ها و طرح‌ها براساس دستورالعمل‌هاي موجود اقدام نمايند.