نام و نام خانوادگی :  دکترحمید ندری

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :hnaderof@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

 

1-تشكيل پرونده پرسنلي و آموزشي براي كليه اعضاء هيأت علمي گروه

2-ابلاغ رسمي شرح وظايف و تكاليف به اعضاء هيأت علمي گروه و ارسال رونوشت جهت رئيس دانشكده.

3-ارزيابي كيفيت آموزش اساتيد و ثبت نمره مربوطه در پرونده عضو هيأت علمي

4-به روز رساني و فعال نمودن سايت گروه آموزشی

5- برنامه ريزي براي شركت فعال اعضاء هيأت علمي در كارگاه هاي توانمند سازي

6-تدوین برنامه زمانبندی ساليانه براي برگزاري كنفرانس هاي علمي، ژورنال كلاب و كارگاه هاي تخصصي و اطلاع رسانی از طریق سايت گروه

7-نظارت بر عملكرد و حضور اساتيد در محل كار براساس برنامه ابلاغ شده به عضو هيأت علمي

8-پاسخ به موقع به کلیه  مكاتبات اداري انجام شده با گروه

9- تعیین نیازهای گروه به تجهیزات و امکانات آموزشی وپيگيري لازم به منظور تامین موارد مورد نیاز

10- انجام پيگيري جهت تامین اعضاي هيأت علمي و نيروي انساني مورد نياز گروه

11-پيگيري لازم در راستای مرتفع نمودن مشكلات دانشجويان

12-فراهم نمودن مقدمات لازم براي ترفیع به موقع پايه و  ارتقا مرتبه اعضاء هيأت علمي گروه

13-برنامه ريزي جهت مشاركت فعال اعضاء گروه در جشنواره هاي كشوري از جمله جشنواره شهيد مطهري،‌خوارزمي و ...

14برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري به موقع كلاس ها، آزمون ها ميان ترم و پايان ترم

15-تلاش براي توسعه تحصيلات تكميلي و اخذ مجوزهاي لازم در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي و فوق تخصصي

16-تلاش براي ايجاد تفاهم و همكاري اعضاء هيأت علمي گروه

17-برنامه ريزي براي ارتقاء فرهنگ اسلامي و اخلاق پزشكي در بين اعضاء گروه

18-برنامه ريزي براي شركت فعال كليه اعضاء هيأت علمي در انجام طرح هاي پژوهشي و چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي پژوهشي

19-نظارت بر حفاظت از اموال و تجهيزات گروه

20-برنامه ريزي براي افزايش جذب درآمد اختصاصي

21-ثبت كامپيوتري كليه فعاليت هاي  اعضا هیات علمی گروه

22-برنامه ريزي در جهت توليد علم و جذب گرنت از موسسات داخل و خارج از كشور

23-برنامه ريزي براي همكاري هاي بين بخشي

24-برنامه ريزي براي توانمند سازي و اموزش پرسنل غير هيأت علمي گروه (كارشناسان، پرستاران و ...)

25-برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري به موقع كلاس ها، آزمون ها ميان ترم و پايان ترم

26-روز آمد نمودن و بازنگري برنامه هاي درسي و آموزشي گروه و نظارت بر اجراي دقيق برنامه هاي درسي مصوب و بازنگري شده با رعايت قوانين مربوطه

27-تشكيل منظم جلسات گروه و ارسال صورتجلسه به دانشكده پزشكي

28-توزيع عادلانه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بين اعضاء هيأت علمي گروه (دروس، پايان نامه ها و ... )