نام و نام خانوادگی:دکتر محمدرضا وفائی نسب

مدرک تحصیلی:متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

رتبه علمی:استادیار

محل خدمت:حوزه ستادی دانشگاه

پیش بینی و برنامه ریزی بودجه دانشگاه و مبادله تفاهم نامه بودجه ای با واحده نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري ، عمراني و اختصاصي

بررسی مستمر تشکیلات تفضیلی دانشگاه و اصلاح ساختار با در نظر گرفتن نیاز و توسعه و گسترش فعالیت­های واحدها

نظارت و کنترل روند درآمد های وصولی و هزینه ها در راستای ارتقاء بهره وری سیستم

نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها ، اسناد و گزارشهاي مالي

سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارکنان با توجه به اهداف عالیه وزارت متبوع

برنامه ریزی و نظارت بر روند جذب وانتقال نیروها با توجه به روند خروجی نیروی انسانی و ایجاد واحدهای جدید یا گسترش واحدها در دانشگاه

ابلاغ قوانين ، مصوبات و آئين نامه ها

مطالعه ، برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

نظارت و کنترل برعملکرد واحدها درخصوص تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات

برنامه ریزی و نظارت دقيق بر فرآیند كليه خريدهاي داخلي و خارجي

برنامه ریزی برگزاری مناقصات و نظارت بر انعقاد قرارداد با شرکت های برنده با رعایت قوانین

برنامه ریزی درخصوص امور رفاهی کارکنان

همکاری و تعامل با سازمان های اجرایی و نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی و...

برنامه ریزی درخصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظارت و پایش عملکرد واحدها

تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات اداري و مالي با توجه به سياست های ابلاغی

اجرای مصوبات ابلاغی از طریق هیأت امناء و شورای دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه

برنامه ریزی و نظارت درخصوص ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری و مالی