مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

کتابخانه تخصصی مرکز

معرفی کتابخانه

   کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا حاوی بیش از 300 عنوان کتاب الکترونیک تخصصی مرتبط با محورهای پژوهشی مرکز است. مجموعه کتب الکترونیک موجود در این کتابخانه در قالب 10 دسته موضوعی مختلف به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.

 1- ایمنی و کنترل مواد غذایی

2- بهداشت و کیفیت شیر و لبنیات

3- بهداشت و کیفیت غلات، میوه و سبزیجات

4- بهداشت و کیفیت گوشت و فراورده های پروتئینی

5- بیماری های منتقله از مواد غذایی

6- بیوتکنولوژی مواد غذایی

7- روش های تشخیص و آنالیز مولکولی

8- شیمی مواد غذایی

9- سم شناسی مواد غذایی

10- میکروبیولوژی مواد غذایی