مراسم معارفه (آقای دکتر محمد حسین داوری) و تکریم  (سرکار خانم دکتر اردوئی) به عنوان دبیر آموزش مداوم در تاریخ 05/08/97 در دفتر معاون آموزشی برگزار شد. [more]

روز یکشنبه مورخ 97/7/15آقای دکتر مهرپرور معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد،  آقای دکتر دانافر مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزد، آقای مهندس کشفی شهردار محترم ناحیه 2 یزد، آقای ایمانی رئیس محترم بهداشت و درمان...[more]

"مراسم مستند راه قریب و رونمایی از کتاب اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی" توسط کمیته دانشجویی معاونت آموزشی در تاریخ 97/7/14 توسط اعضا کمیته دانشجویی و با حضور آقایان  دکتر حائریان و دکتر مهرپرور در سالن دکتر...[more]

Displaying results 1 to 4 out of 53
<< First < Previous 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 Next > Last >>