برگزاری کارگاه ها و سمینارهای علمی

سمینار یک روزه جایگاه تکنیک‌های مولکولی در تشخیص پاتوژن‌های منتقله از مواد غذایی

سمینار یک روزه ”جایگاه تکنیک‌های مولکولی در تشخیص پاتوژن‌های منتقله از مواد غذایی“

     سمینار یک روزه ”جایگاه تکنیک‌های مولکولی در تشخیص پاتوژن‌های منتقله از مواد غذایی“ توسط این مرکز و با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه در تاریخ  1393/7/24از ساعت 8 لغایت 12:30 در سالن همایش‌های باقر العلوم (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.    

 

سمینار یک روزه مایکوتوکسین ها در مواد غذایی و مایکوتوکسیکوز

سمینار یک روزه ”مایکوتوکسین­ها در مواد غذایی و مایکوتوکسیکوز“

     در تاریخ 1394/9/24، این مرکز اقدام به برگزاری سمینار یک روزه مایکوتوکسین­ها در مواد غذایی و مایکوتوکسیکوز“ از ساعت 8 لغایت 14 در سالن شورای دانشکده بهداشت کرد. جناب آقای دکتر عبدالحسن کاظمی (استاد گروه قارچ شناسی پزشکی و معاون سابق تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز) مهمان ویژه این سمینار بودند. همچنین جناب آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور (معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) سخنرانی ویژه مراسم افتتاحیه را ایراد کردند.

 

سمینار یک روزه چالش های ژورنالیسم پزشکی در ایران

سمینار یک روزه ”چالش­های ژورنالیسم پزشکی در ایران“

     در تاریخ 1395/11/23، سمینار یک روزه ”چالش­های ژورنالیسم پزشکی در ایران“ توسط این مرکز از ساعت 9 لغایت 13 در دانشکده بهداشت برگزار شد. جناب آقای دکتر مؤید علویان (استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و معاون سابق وزیر بهداشت)، جناب آقای دکتر سیدجلیل میرمحمدی (مدیر محترم گروه طب کار و ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) و جناب آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور (معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) مهمانان ویژه سمینار بودند.