کمیته های تخصصی

کمیته های تخصصی

   به منظور متمرکز سازی فعالیت­های پژوهشی تاکنون مجوز راه ­اندازی چند کمیته تخصصی مجزا ذیل مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تصویب رسیده است که عبارتند از:

 

·           کمیته تخصصی تشخیص مولکولی مخاطرات عفونی 

·           کمیته تخصصی مقاومت آنتی بیوتیکی

·           کمیته تخصصی مطالعات روانشناختی فناوری­ های نوین غذایی

·          Opens external link in new window کمیته تخصصی ایمنی مواد غذایی تراریخته